Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки
Light Design in the Context of Scientific Idea
 
Creator Chyrchyk, Serhii; Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
 
Subject світлодизайн; освітлення; світлотехнічні засоби; дизайн-проектування
72.012:628.9
light-design; lighting; lighting equipment; design work
72.012:628.9
 
Description Мета. Дослідити аспекти використання світлотехнічних засобів у контексті засобів художньої виразності предметно-просторового середовища. Акцентувати увагу на базових питаннях світлодизайну в інтер’єрі і ландшафтному проектуванні. Методика. Застосовано метод моделювання освітлення у графічних редакторах, а також – інші аналітичні підходи до вивчення явища. Результати. Через розгляд базових питань світлотехнічного конструювання та основ проектування освітлення виявлено нові можливості оптимізації процесу проектування у роботі світлодизайнера. Наукова новизна. Полягає у комплексному дослідженні питань світлового дизайну в контексті створення бажаних психологічних та естетичних ефектів. Практична значення. Проведені дослідження практичного використання світлотехнічних засобів у дизайні можуть бути використані у роботі практикуючих дизайнерів, фахівців споріднених спеціальностей, викладачів цієї навчальної дисципліни чи споріднених з нею, а також аспірантів, що працюють у даному напрямку.
The aim of the research. To study the aspects of the use of lighting equipment in the context of the means of artistic expressiveness of the subject-spatial environment and to focus on the basic issues of lighting design in the interior and landscape design work. Research methodology. Methods of analytical analysis are used. Lighting simulation methods are implemented in graphic editors. Conclusions. The basic questions of light engineering design and the basics of lighting design that can optimize the design process in the work of light designer are considered. Scientific novelty lies in the complex study of light design issues in the context of creating the desired psychological and aesthetic effects. Practical value. The conducted research of practical use of lighting equipment in design can be used in the work of practicing designers, specialists of related specialties, teachers of this discipline or related with it, as well as postgraduates working in this direction.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2018-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154661
10.31866/2617-7951.2.2018.154661
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; № 2 (2018); 18-29
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; № 2 (2018); 18-29
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.2018
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/154661/156137
 
Rights Copyright (c) 2018 Сергій Чирчик
Copyright (c) 2018 Serhii Chyrchyk
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library