RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RECONSTRUCTION PROJECT OF LABOR-EMPLOYMENT EXCHANGE
TÜRKİYE İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ
 
Creator COŞKUN, Bayram
 
Description               Although 1936 Labor Act anticipates the establishment of an employment agency in Turkey and it defines its functions, a public organization to succeed employment services was established in 1946 under the name of the “Labor-employment Exchange (İş ve İşçi Bulma Kurumu -İİBK). After carrying out the organization of İİBK, besides fulfilling the duties stipulated by the legislation, it also operated extensively with the transporting of workers abroad in the 1960s and 70s. In the 1980s and 1990s, the economic system in Turkey and the changing market conditions have started to make the services of İİBK on the employment market inadequate. Therefore, studies have been initiated both inside and outside the institution to restructure the İİBK. These studies have resulted in the transformation of the İİBK to the Turkish Employment Agency in 2000. Thus, İİBK has become a public organization that can produce employment services suitable for today's needs. It can be said that "Reconstruction Project of İİBK", which is carried out with the German Employment Agency (Bundesanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit), and "Employment and Education Project" carried out with the financial support of the World Bank have made significant contribution to the restructuring of the İİBK.
1936 tarihli İş Kanunu Türkiye’de bir istihdam kurumunun kurulmasını öngörüp, bunun görevlerini tanımlamasına rağmen, istihdam hizmetlerini yürütecek bir kamu teşkilatı ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu  (İİBK) adı altında 1946 yılında kurulabilmiştir. İİBK örgütlenmesini tamamladıktan sonra mevzuatın öngördüğü görevlerini yerine getirme yanında, 1960’lı ve 70’li yıllarda yurtdışına işçi gönderme işlemi ile de yoğun bir biçimde uğraşmıştır. 1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik sistem ile piyasa şartlarının değişmesinin de etkisiyle İİBK’nun istihdam piyasasına ilişkin hizmetleri yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle İİBK’nun yeniden yapılandırılması yönünde Kurum içinden ve dışından çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar İİBK’nun 2000 yılında Türkiye İş Kurumuna dönüşmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece İİBK günümüz ihtiyaçlarına uygun istihdam hizmetleri üretebilen bir kamu teşkilatına dönüşmüştür. İİBK’nın yeniden yapılandırılmasına Alman istihdam Kurumu (Bundesanstalt Für Arbeit/ Bundesagentur für Arbeit) ile yürütülen “İİBK’nun Reorganizasyonu Projesi”  ile Dünya Bankası’nın finansal desteği ile yürütülen “İstihdam ve Eğitim Projesi”nin önemli katkı yaptığı söylenebilir.  
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-01-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/83
10.30685/tujom.v2i3.83
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 2 No 3 (2017): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 125-155
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 2 Sayı 3 (2017): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 125-155
2458-9748
10.30685/tujom.v2i3
 
Language eng
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/83/67
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library