ENTRPRENEURIAL MARKETING IN THE DIGITAL AGE

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ENTRPRENEURIAL MARKETING IN THE DIGITAL AGE
DİJİTAL ÇAĞDA GİRİŞİMCİ PAZARLAMA
 
Creator Özbölük, Tuğba
 
Description In an increasingly digital world, companies are increasingly using social media channels to interact with consumers and to reach the most up-to-date information. As a conceptual approach to entrepreneurial marketing which is the intersection of entrepreneurship and marketing, this study makes implications about the concept in terms of Web 2.0. In the study, the opportunities and challenges of Web 2.0 for small businesses in the digital age are discussed. It is revealed that Web 2.0 has some advantages as well as disadvantages in terms of entrepreneurial marketing. In this respect, this study offers suggestions to help small businesses to start using Web 2.0 tools.
Giderek dijitalleşen dünyada işletmeler de en güncel bilgilere ulaşmak ve tüketicilerle etkileşimde bulunmak için sosyal medya kanallarını giderek daha fazla kullanmaktadır. Girişimcilik ve pazarlamanın ara kesiti olarak ortaya çıkan girişimsel pazarlamayı kavramsal olarak ele alan bu çalışma Web 2.0 üzerinden girişimsel pazarlamaya yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır. Çalışmada Web 2.0’nin dijital çağda küçük işletmeler için sunduğu fırsatlar ve zorluklar tartışılmıştır. Girişimsel pazarlama açısından Web 2.0’nin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajlarının da olduğu ortaya konulmuştur. Bu açıdan bu çalışma küçük işletmelerin Web 2.0 araçlarını kullanmaya başlamasına yardımcı olacak öneriler sunmaktadır.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2019-01-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/61
10.30685/tujom.v3i3.61
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 3 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 223-237
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 3 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING; 223-237
2458-9748
10.30685/tujom.v3i3
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/61/44
 
Rights Copyright (c) 2019 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library