Identity on the borderland. Romance population of Eastern Serbia

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Identity on the borderland. Romance population of Eastern Serbia
Tożsamość na pograniczu. Ludność romańskojęzyczna wschodniej Serbii
 
Creator Nowicka, Ewa
 
Subject Vlachs
Cincari
eastern Serbia
identity
Wlasi
Cincarzy
wschodnia Serbia
tożsamość
 
Description The article concentrates on the analysis of ethnic identity of two romance groups living on the territory of Eastern Serbia: Vlachs and Cincars Aromanians).This area is a borderland, culturally, linguistically and politically; the situation significantly influences the ethnic identity choices of the two studied groups. The article is based on the data collected during three field studies: in 2015, 2016 and 2017. The author analyses in-depth interviews with Vlachs and Cincars, active in ethnic organizations and movements. Both aspects of the identity: psychological and behavioural are investigated, on one hand these aspects find expression  in utterances, and on the other hand in behaviours and activities of both studied groups.
Artykuł koncentruje się na analizie tożsamości etnicznej dwóch grup romańskojęzycznych, zamieszkałych na obszarze wschodniej Serbii: Wlachów i Cincarów (Arumunów). Jest to obszar pogranicza kulturowego, językowego i politycznego, a sytuacja ta w różnym stopniu kształtuje etniczne samookreślenie dwóch badanych grup. Artykuł jest oparty na materiale terenowym, zebranym podczas trzech wyjazdów terenowych: w latach 2015, 2016 i 2017. Autorka analizuje wypowiedzi Wlachów i Cincarów, zaangażowanych w ruchy etniczne Autorka analizuje wypowiedzi Wlachów i Cincarów (Arumunów) zaangażowanych w działalność etnicznych organizacji i ruchów społecznych. Analizie poddane zostały oba aspekty etnicznej tożsamości: psychologiczny i behawioralny, z jednej strony wyrażające się w wypowiedziach, a z drugiej strony w zachowaniach i działalności członków obu badanych zbiorowości.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/11851
10.14746//bp.2018.25.16
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 25 (2018); 297-324
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 25 (2018); 297-324
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/11851/17824
 
Rights Copyright (c) 2019 Ewa Nowicka-Rusek
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library