Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 225 [= Byzantina Lodziensia, t. XXX].

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 225 [= Byzantina Lodziensia, t. XXX].
Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX].
 
Creator Hołasek, Andrzej Rafał
 
Subject Bułgaria średniowieczna; monastycyzm; hagiografia; źródła normatywna

 
Description .

 
Publisher Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Contributor

 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzja

 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16681
10.14746/bp.2018.25.20
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Vol 25 (2018); 351-357
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol 25 (2018); 351-357
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16681/17816
 
Rights Copyright (c) 2019 Andrzej Rafał Hołasek
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library