The mission of Sędziwój of Szubin to Zadar. An episode from the Interregnum in Poland (1382-1384)

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The mission of Sędziwój of Szubin to Zadar. An episode from the Interregnum in Poland (1382-1384)
Misja Sędziwoja z Szubina do Zadaru. Epizod z czasów bezkrólewia w Polsce 1382-1384
 
Creator Wróbel, Dariusz Adam
 
Subject Interregnum 1382-1384
Sędziwój of Szubin
Elisabeth of Bosnia
Hedwig of Anjou
Jan of Tarnów (died 1409)
Jan of Tarnów (died 1433)
Chronicle of Jan of Czarnków
Zadar
Bezkrólewie 1382-1384
Sędziwój z Szubina
Elżbieta Bośniaczka
Jadwiga Andegaweńska
Jan z Tarnowa (zm. 1409)
Jan z Tarnowa (zm. 1433)
Kronika Jana z Czarnkowa
Zadar
 
Description The article concerns one of the most mysterious and exciting episodes from the Interregnum after the death of Polish and Hungarian king Louis of Anjou in September 1382. The voivode of Kalisz Sędziwój of Szubin went to Hungary to bring to Poland the daughter of the deceased ruler – princess Hedwig, but he did not achieve his aim. He was arrested in Zadar (now in Croatia) together with his companions, while Hungarian queen Elisabeth of Bosnia sent to Poland a young Jan of Tarnów, son of the castellan of Sandomierz with the task of occupying the Wawel castle in Cracow. The author argues that Sędziwój's departure from Cracow, his unfavorable meeting with queen Elisabeth in Zadar and his escape to Poland after his internment happened in 1383. This has a fundamental impact on the perception of this political mission and its significance in the context of Polish-Hungarian relations during this period.
Artykuł dotyczy jednego z najbardziej tajemniczych i sensacyjnych epizodów z czasu bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego. Wojewoda kaliski Sędziwój z Szubina pojechał na Węgry po królewnę Jadwigę przeznaczoną na tron polski, lecz nie zdołał zrealizować celu swojej misji. Został zatrzymany w Zadarze wraz ze swymi  towarzyszami, natomiast królowa Elżbieta Bośniaczka wysłała do Polski młodego Jana z Tarnowa, syna kasztelana sandomierskiego z zadaniem zajęcia zamku wawelskiego. Autor dowodzi, że wyjazd Sędziwoja z Krakowa, jego feralne spotkanie z królową Elżbietą w Zadarze i jego ucieczka do Polski miały miejsce w 1383 r. Ma to  zasadnicze wpływ na postrzeganie charakteru misji i jej znaczenia w kontekście relacji polsko-węgierskich w tym okresie.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/13529
10.14746/bp.2018.25.4
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 25 (2018); 69-88
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 25 (2018); 69-88
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/13529/17818
 
Rights Copyright (c) 2019 Dariusz Adam Wróbel
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library