Wielkie zło i herezje Eutychesa. Wokół wątku podboju Dalmacji w Latopisie popa Duklanina

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Wielkie zło i herezje Eutychesa. Wokół wątku podboju Dalmacji w Latopisie popa Duklanina
Great sin and the heresies of Eutyches. Mysterious description of the conquest of Dalmatia in the Chronicle of the Orthodox Priest of Dioclea
 
Creator Kowalski, Wawrzyniec
 
Subject Keywords
Chronicle of the Priest of Dioclea
Hungarian-Polish Chronicle
Thomas Archdeacon
Conquest of Dalmatia
Goths in the Medieval Tradition
King Zvonimir of Croatia
Latopis popa Duklanina
Kronika węgiersko-polska
Tomasz Archidiakon
podbój Dalmacji
Salona
Goci w tradycji średniowiecznej
król Zvonimir
 
Description Wątek podboju Dalmacji przez wodzów Gotów: Totilę i Ostroila należy do najobszerniejszych i najważniejszych narracji w Latopisie popa Duklanina. W tym artykule omawiam związek pomiędzy tym motywem a obszerniejszą dalmacką tradycją. Staram się pokazać te fragmenty w średniowiecznej tradycji regionu, które wskazują na wcześniejsze łączenie legendy o podboju Dalmacji z opowieścią o zabójstwie chorwackiego króla znaną m. in. z chorwackiej redakcji Latopisu oraz Kroniki węgiersko-polskiej. Na tej podstawie, próbuję uwypuklić różnice w podaniowej warstwie łacińskiej i chorwackiej redakcji Latopisu, aby na ich tle spróbować wyjaśnić słowa o "wielkim grzechu wśród Chrześcijan" oraz wzmiankę o herezji eutychiańskiej, która pojawiła się tylko w jednej z wersji Latopisu.
The theme of the conquest of Dalmatia by the Goths and their leaders: Totila and Ostroyllus is one of the most extensive and most important narratives within the Chronicle of the Priest of Dioclea. The article discusses the link between this theme and the Dalmatian tradition. It shows how some fragments of the medieval historiography of the region indicate that the legend of the invasion existed earlier than the Chronicle and could have been linked to the story of the assassination of the Croatian king, which we know i. a. from the Croatian version the Chronicle and from the Hungarian-Polish Chronicle. On this basis, some differences between the Latin and the Croatian versions of the Chronicle of the Priest of Dioclea are highlighted and in this context possible origins of the words about the great evil among Christians and about the Eutychian heresy have been given their possible explanation.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-02-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16964
10.14746/bp.2018.25.3
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Tom 25 (2018); 53-67
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol. 25 (2018); 53-67
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16964/17826
 
Rights Copyright (c) 2019 Wawrzyniec Kowalski
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library