Game in History by Paweł Jarodzki. An Analysis of Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski in the Context of the “Visual Narrative” about Poland

ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Game in History by Paweł Jarodzki. An Analysis of Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski in the Context of the “Visual Narrative” about Poland
Pawła Jarodzkiego gra w historię. Analiza Kompletnej historii wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski w kontekście „narracji wizualnej” o Polsce.
 
Creator Papier, Sylwia; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 
Subject Humanities, Arts and Letters, Literary and Cultural History
Paweł Jarodzki, artbook, history, narratology
Culture Studies, Literary anthropology
Kulturoznawstwo
Paweł Jarodzki, artbook, historia, narratologia

 
Description For an abstract in English, scroll downSylwia PapierDepartment of Anthropology of Literature and Cultural StudiesFaculty of PolishJagiellonian UniversityPolandGame in History by Paweł Jarodzki. An Analysis of Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski in the Context of the “Visual Narrative” about Poland Abstract: The article discusses chosen themes in Paweł Jarodzki’s comic book Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski [A Complete History of the World, with Special Attention Paid to Poland]. Of special concern is the context of contemporary visual narrative. 171 This goal is to define Jarodzki’s book as a representative of hybrid genre and to discuss his strategies of representing history. Keywords: Paweł Jarodzki, artbook, history, narratology
For an abstract in English, scroll downSylwia PapierKatedra Antropologii Literatury i Badań KulturowychWydział PolonistykiUniwersytet JagiellońskiPawła Jarodzkiego gra w historię Analiza Kompletnej historii wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski w kontekście „narracji wizualnej” o Polsce.Abstrakt: Artykuł służy omówieniu problematyki książki Pawła Jarodzkiego pt. Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Będę go rozpatrywała w kontekście współczesnych narracji wizualnych. Tekst ten służy próbie definicji omawianego zbioru jako gatunku hybrydycznego oraz omówieniu stosowanych przez autora strategii prezentowania historii.Słowa kluczowe: Paweł Jarodzki, artbook, historia, narratologiaGame in History by Paweł Jarodzki. An Analysis of Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski in the Context of the “Visual Narrative” about Poland Abstract: The article discusses chosen themes in Paweł Jarodzki’s comic book Kompletna historia wszechświata ze szczególnym uwzględnieniem Polski [A Complete History of the World, with Special Attention Paid to Poland]. Of special concern is the context of contemporary visual narrative. 171 This goal is to define Jarodzki’s book as a representative of hybrid genre and to discuss his strategies of representing history. Keywords: Paweł Jarodzki, artbook, history, narratology
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
 
Contributor

 
Date 2018-06-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł recenzyjny/recenzja krytyczna
badania interdyscyplinarne, visual culture studies, antropologia kultury

 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5096
 
Source ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura; No 37 (2018): ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar
ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura; No 37 (2018): ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar
2544-3186
1508-6305
 
Language pol
 
Relation http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5096/pdf_79
 
Coverage


Polska i polskojęzyczne środowiska naukowe za granicą.
Kultura i historia XX i XXI wieku

 
Rights ##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library