In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title In the Realm of Politics, Nonsense, and the Absurd
Področje politike, nonsensa in absurd
 
Creator Jensterle-Doležal, Alenka
 
Subject myth of Antigone
West and South Slavic Drama
twentieth century
mit o Antigoni
zahodno- in južnoslovanska dramatika
20. stoletje
 
Description The myth of Antigone remained relevant in the twentieth century, and new plays inspired by this myth appeared not only in the West but also in Slavonic drama during and after WW2. Oppressed societies, abuses of power, persecution and execution of political and ideological opponents create a fertile ground for a creative return to the Sophoclean tragedy. Some of the new plays have roots in the trauma of WW2, others in post-war Soviet domination. Significantly, these plays attach growing importance to the character of Creon. Among the discussed playwrights are two Serbs, Jovan Hristić and Oto Bihajli-Merin, two Croats, Marijan Matković and Drago Ivanišević, and the Slovene, Dominik Smole; four Poles, Artur Marya Swinarski, Krystyna Berwińska, Nora Szczepańska, and Roman Brandstaetter; one Slovak, Peter Karvaš, and one Czech, Milan Uhde.
Mit o Antigoni je v dvajsetem stoletju ohranil svoj pomen in nove drame, ki jih je navdihnil, se niso pojavljale samo na Zahodu, temveč tudi v slovanski dramatiki med drugo svetovno vojno in po njej. Družbena represija, oblastna zloraba, preganjanje in pobijanje političnih in ideoloških nasprotnikov – vse to je ustvarilo plodna tla za ustvarjalno vrnitev Sofoklove tragedije. Korenine nekaterih od teh novih dram so segle v travmo druge svetovne vojne, korenine drugih v povojno sovjetsko dominacijo. Pomenljivo je, da v teh dramah vse večji pomen dobiva lik Kreonta. Med obravnavanimi dramatiki sta dva Srba, Jovan Hristić in Oto Bihajli-Merin, dva Hrvata, Marijan Matković in Drago Ivanišević, ter Slovenec Dominik Smole; štirje Poljaki, Artur Marya Swinarski, Krystyna Berwińska, Nora Szczepańska in Roman Brandstaetter; ter po en Slovak, Peter Karvaš, in en Čeh, Milan Uhde.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-11-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8195
10.4312/keria.20.3.95-108
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 3 (2018); 95-108
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 3 (2018); 95-108
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.3
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8195/8349
 
Rights Copyright (c) 2018 Alenka Jensterle-Doležal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library