Ancient Plays on Stage in Communist Poland

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ancient Plays on Stage in Communist Poland
Antična dramatika na odrih komunistične Poljske
 
Creator Olechowska, Elżbieta
 
Subject ancient drama
Polish theatre
devastation of theatrical infrastructure
control over culture
antična drama
poljsko gledališče
uničenje infrastrukture
nadzor nad kulturo
 
Description A recently published analytical register of all ancient plays and plays inspired by antiquity staged in Poland during communism, provided factual material for this study of ancient drama in Polish theatre controlled by the state and of its evolution from the end of WW2 to the collapse of the Soviet regime. The quasi-total devastation of theatrical infrastructure and loss of talent caused by the war, combined with an immediate seizing of control over culture by Communist authorities, played a crucial role in the shaping of the reborn stage and its repertoire. All Aeschylus’ plays were performed at various points during the period, four out of seven Sophocles’ tragedies – with Antigone, a special case, by far the most popular – about half of the extant Euripides’ drama, some Aristophanes, very little of Roman tragedy (Seneca) and a bit more of Roman comedy (Plautus). The ancient plays were produced in big urban centres, as well as in the provinces, and nationally, by the state radio and later television. The various theatres and the most important directors involved in these productions are discussed and compared, with a chronological and geographical list of venues and plays provided.
Gradivo za pričujočo študijo je priskrbel nedavno objavljeni analitični register vseh antičnih dram in z antiko navdihnjenih predstav na Poljskem v obdobju komunizma. Posvečena je antični dramatiki v gledališčih na Poljskem, ki jih je obvladovala država, in razvoju tega področja od konca druge svetovne vojne do sesutja sovjetskega režima. Skoraj popolno uničenje gledališke infrastrukture in izguba talenta, ki ju je prinesla vojna, sta imela skupaj s takojšnjim prevzemom nadzora nad kulturo s strani komunističnih oblasti ključno vlogo pri oblikovanju ponovno rojenega gledališča in njegovega repertoarja. V tem obdobju so uprizorili vse Ajshilove igre, štiri od sedmih Sofoklovih tragedij (pri čemer je bila daleč najbolj priljubljena Antigona, ki je poseben primer), približno polovico ohranjenih Evripidovih dram, nekaj Aristofana, peščico rimskih tragedij (Seneka) in nekaj več rimskih komedij (Plavt). Antične drame so uprizarjali v velikih mestnih središčih, pa tudi na podeželju in v nacionalnih medijih, na državnem radiu in pozneje na televiziji. Članek obravnava in primerja različna gledališča in najpomembnejše režiserje, ki so sodelovali pri teh predstavah, ter predstavi kronološko-geografski seznam prizorišč in predstav.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-11-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8193
10.4312/keria.20.3.41-74
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 3 (2018); 41-74
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 3 (2018); 41-74
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.3
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8193/8347
 
Rights Copyright (c) 2018 Elżbieta Olechowska
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library