Σρέτσκο Κοσοβέλ: Κονς και άλλα ποιήματα

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Σρέτσκο Κοσοβέλ: Κονς και άλλα ποιήματα
Srečko Kosovel: Kons in druge pesmi
 
Creator Unuk, Lara
 
Subject Srečko Kosovel
Kons
Srečko Kosovel
Kons
 
Description Konec leta 2017 je pri založbi Vakhikon v Atenah v zbirki Poezija vsega sveta izšel knjižni prevod izbora Kosovelovih pesmi, Kons in druge pesmi, izpod peresa dveh prevajalcev mlajše generacije, Lambriane Ikonomu in Mihalisa Papandonopulosa. Izdajo je s slovenske strani podprl Trubarjev sklad. Izbor, ki naj bi, kot je navedeno v knjigi, nastal na podlagi Zbranih del Srečka Kosovela iz leta 1977, je – sodeč po siceršnji specializaciji obeh prevajalcev – najverjetneje preveden iz angleščine, čeprav v knjigi tega podatka ni. Zbirka predstavlja prvo knjižno objavo Kosovelovih pesmi na grških tleh in torej grškim bralcem omogoča prvo srečanje s pesnikom, zato nas še posebej zanima, kakšno podobo Kosovela prinaša in katere aspekte njegove ustvarjalnosti postavlja v ospredje.
Konec leta 2017 je pri založbi Vakhikon v Atenah v zbirki Poezija vsega sveta izšel knjižni prevod izbora Kosovelovih pesmi, Kons in druge pesmi, izpod peresa dveh prevajalcev mlajše generacije, Lambriane Ikonomu in Mihalisa Papandonopulosa. Izdajo je s slovenske strani podprl Trubarjev sklad. Izbor, ki naj bi, kot je navedeno v knjigi, nastal na podlagi Zbranih del Srečka Kosovela iz leta 1977, je – sodeč po siceršnji specializaciji obeh prevajalcev – najverjetneje preveden iz angleščine, čeprav v knjigi tega podatka ni. Zbirka predstavlja prvo knjižno objavo Kosovelovih pesmi na grških tleh in torej grškim bralcem omogoča prvo srečanje s pesnikom, zato nas še posebej zanima, kakšno podobo Kosovela prinaša in katere aspekte njegove ustvarjalnosti postavlja v ospredje.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8133
10.4312/keria.20.1.245-251
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 245-251
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 245-251
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8133/8318
 
Rights Copyright (c) 2018 Lara Unuk
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library