Editing the Translation of Ovid's Metamorphoses by Dr Joža Lovrenčič: New Evidence

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Editing the Translation of Ovid's Metamorphoses by Dr Joža Lovrenčič: New Evidence
Urejanje Ovidijevih Metamorfoz v prevodu dr. Joža Lovrenčiča: novo gradivo
 
Creator Movrin, David
 
Subject Translation of Ovid's Metamorphoses
Dr Joža Lovrenčič
Urejanje slovenskega prevoda Ovidijevih Metamorfoz
prevajalec Joža Lovrenčič
 
Description Editing the Slovenian translation of Ovid's Metamorphoses by Joža Lovrenčič (1890–1952), left as an unpublished manuscript, has led to the discovery of two original poetry collections by Lovrenčič, which had remained unpublished in the family archives after his death. The first collection, written in 1949, is titled No-one Nothing / in sad songs with a joyful accent / which he was singing about himself in third person / for fun and entertainment / when he went to Parnassus on foot. The other, Brother Honoratus: A Chronicle (1950), is a poetic rendering of a folk story heard by Lovrenčič in prison in August 1945, written in ten chapters. Both collections explore the position of inner exile.
Urejanje slovenskega prevoda Ovidijevih Metamorfoz, ki ga je v neobjavljenem rokopisu zapustil prevajalec Joža Lovrenčič (1890–1952), je pripeljalo do odkritja dveh pesniških zbirk, ki sta po njegovi smrti ostali neobjavljeni v družinskem arhivu. Prva ima naslov zbirka »Nič Niče / v žalostnih pesmih z veselim poudarkom / ki jih je pel sam o sebi v tretji osebi / za zabavo in kratek čas / ko je hodil peš na Parnas« in letnico 1949. Druga je iz leta 1950 in ima naslov »Brat Honorat: kronika«. Gre za upesnjeno zgodbo iz ljudskega izročila, ki jo je Lovrenčič slišal v ječi avgusta 1945, zasnovano v desetih poglavjih. Obe zbirki raziskujeta položaj notranjega izgnanca.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8128
10.4312/keria.20.1.147-156
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 147-156
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 147-156
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8128/8314
 
Rights Copyright (c) 2018 David Movrin
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library