Classical Authors on the Bookshelves of Carniolan Nobility

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Classical Authors on the Bookshelves of Carniolan Nobility
Antični avtorji na knjižnih policah kranjskih plemičev
 
Creator Dular, Anja
 
Subject aristocratic libraries of the Slovenian lands
Cicero, Horace, Ovid, Homer
classical language textbooks
plemiške knjižnice na Slovenskem
antični avtorji
Ciceron
Horacij
Ovidij
Homer
 
Description Works by classical authors had a significant share in the aristocratic libraries of the Slovenian lands. While the selection of authors varied, there were some mainstays: Cicero, Horace, Ovid, Homer. The language of the books was either original or a German or French translation. All publications were furnished with commentaries and introductory chapters containing the authors’ biographies, often even with glossaries and grammar exercises. These additions, however, were considerably reduced in the 19th century. All library owners preserved classical language textbooks as well.
Dela antičnih avtorjev so predstavljala pomemben delež v nekdanjih plemiških knjižnicah na Slovenskem. Izbori avtorjev so sicer raznoliki, vendar so prav vsi brali Ciceronova dela, ob njih pa Horacija, Ovidija in Homerja. Knjige so bile v originalnih jezikih ali v prevodih v nemščino oziroma v francoščino. Vsem publikacijam so bili dodani komentarji, uvodna poglavja z življenjepisi avtorjev, pogosto tudi slovarji in slovnične vaje. V 19. stoletju so ti dodatki precej krajši kot v starejših izdajah. Vsi lastniki knjižnic so ohranili v svojih bibliotekah tudi učbenike za klasične jezike.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8127
10.4312/keria.20.1.131-144
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 131-144
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 131-144
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8127/8313
 
Rights Copyright (c) 2018 Anja Dular
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library