Gender, Genre, and Succession: Reception of Statius’ Achilleid in Baroque Opera

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Gender, Genre, and Succession: Reception of Statius’ Achilleid in Baroque Opera
Spol, žanr in nasledstvo: recepcija Stacijeve Ahileide v baročni operi
 
Creator Škraban, Kajetan
 
Subject reception of the Achilleid
recepcija Ahileide
opera kot umetniška zvrst
 
Description The paper examines the reception of the Achilleid, an epic fragment by the Flavian poet Statius, in the Baroque opera. The Achilleid weaves unique connections among the issues of gender, succession, and genre, and as such merits an important place in studying the operatic reception of antiquity. The elements mentioned above (gender, succession, genre, as well as transvestism etc.) have been significant in establishing the opera as an art form; indeed, in the light of their historical influence some of the operatic works inspired by Statius may be perceived as major, well-nigh constitutive building blocks of the operatic art.
Prispevek je posvečen recepciji Ahileide, epskega fragmenta flavijskega pesnika Stacija, v baročni operi. Že v Stacijevem delu se na specifičen način povežejo problematike spola, nasledstva in žanra, in to je tudi razlog, da si Ahileida zasluži pomembno mesto v preučevanju operne recepcije antike: vsi našteti elementi (spol, nasledstvo, zvrstna določitev, pa tudi preoblačenje itd.) namreč predstavljajo tudi pomembne notranje momente samoutemeljitve opere kot umetniške zvrsti, zato lahko nekatera operna dela, ki se ozirajo po Staciju, zaradi njihovega zgodovinskega vpliva razumemo kot pomembne, domala konstitutivne elemente te umetnosti.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8126
10.4312/keria.20.1.105-129
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 105-129
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 105-129
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8126/8312
 
Rights Copyright (c) 2018 Kajetan Škraban
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library