Code Switching in Cicero’s Letters to Atticus

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Code Switching in Cicero’s Letters to Atticus
Kodno preklapljanje v Ciceronovih pismih Atiku
 
Creator Počkaj, Mateja
 
Subject Cicero's Letters to Atticus
code switching in Latin
Ciceronova pisma Atiku
kodno preklapljanje v latinščini
 
Description The paper explores the phenomenon of code switching in Latin, focusing on Cicero’s letters to Atticus. Far from being a recent development, bilingualism is attested by many literary or non-literary documents dating back to classical antiquity. The proof of the continuous contacts between Greek and Latin, as the most widespread and best documented languages in the then-known world, is a number of written sources providing information on the position, importance, and prestige of each language across the various social strata of classical society. An interesting case of borrowing between the two languages is code switching, best exemplified by Cicero’s literary heritage, in particular the corpus of his private correspondence. For Cicero, Greek is a sign of intimacy with his correspondent (most frequently his friend Atticus), proof of his own cultural superiority and education, as well as a means of distancing himself from his statements. Bilingualism and code switching in Cicero’s select letters are discussed from the modern perspective on these phenomena.
Članek osvetljuje pojav kodnega preklapljanja v latinščini, pri čemer se osredotoča na Ciceronova pisma Atiku. Zmotno je prepričanje, da je dvojezičnost moderen pojav, saj je že v antiki izpričana v številnih literarnih in neliterarnih dokumentih. Dokaz, da sta bili grščina in latinščina kot najbolj razširjena in izpričana jezika v tedaj poznanem svetu v nenehnem stiku, so številni pisni viri, ki odražajo položaj, pomen in prestižnost enega in drugega jezika v različnih slojih antičnih družb. Zanimiv primer izposojanja je kodno preklapljanje, katerega najbolj znani primer je Ciceronova literarna zapuščina (zlasti njegov korpus zasebnih pisem). Pri njem je grščina jezik intimnosti, znak intimnega odnosa s sogovorcem (najpogosteje je to Ciceronov prijatelj Atik), dokaz kulturne superiornosti in izobraženosti, hkrati pa način ohranjanja distance do izrečenih trditev. Članek z vidika modernega razumevanja dvojezičnosti in kodnega preklapljanja pojasnjuje omenjene pojave v izbranih Ciceronovih pismih.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-10-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8123
10.4312/keria.20.1.5-30
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 20 No 1 (2018); 5-30
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 20 Št. 1 (2018); 5-30
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.20.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8123/8309
 
Rights Copyright (c) 2018 Mateja Počkaj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library