La sufixació en la premsa valenciana del segle XIX

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La sufixació en la premsa valenciana del segle XIX
 
Creator Martí Mestre, Joaquim
 
Subject Premsa, Segle XIX, País Valencià, Llenguatge periodístic, Formació de paraules, sufixació
 
Description El Mole, una de les primeres i més rellevants manifestacions periodístiques en llengua catalana, va partir d’un model lingüístic popular i modern, basat en la literatura popularista contemporània, que els redactors van procurar combinar amb un registre més formal segons el tipus d’article. L’actualitat del periòdic els duu a reflectir el llenguatge de l’època, però també a practicar la formació de noves paraules a través dels recursos interns de l’idioma, com la derivació. En aquest article estudiem els sufixos que apareixen en El Mole, i veiem com expressen en part la realitat lingüística del català del segle XIX en la seua varietat valenciana, i en part la creativitat dels seus redactors. Igualment, s’estudien les veus de major interès formades mitjançant aquest procediment. Comparem, quan cal, les formes d’El Mole amb les dels textos contemporanis.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat de Barcelona
 
Date 2018-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.9
10.1344/AFEL2018.8.9
 
Source Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 287-319
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 287-319
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 287-319
2014-1408
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.9/28350
 
Rights Copyright (c) 2018 Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library