Entre la morfologia, la semàntica i la pragmàtica. El condicional evidencial reportatiu amb verbs de percepció en català antic

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Entre la morfologia, la semàntica i la pragmàtica. El condicional evidencial reportatiu amb verbs de percepció en català antic
 
Creator Martínes Péres, Josep
 
Subject marcador epistèmic, marcador evidencial, condicional evidencial, subjectivació, intersubjectivació, modalització, català antic
 
Description L’ús condicional evidencial reportatiu (CER) es restringeix al llenguatge periodístic i a gèneres formals, com ara l’acadèmic o el jurídic, i no és present en el discurs espontani en català. En aquest article s’atén el sorgiment del condicional com a marcador epistèmic i evidencial en contextos de represa en català antic (s. XIV-XVI), concretament quan el CER és introduït per un verb de percepció. La subjectivació i la intersubjectivació es revelen com a factors decisius per a entendre els diversos matisos semàntics i pragmàtics que pot assumir el condicional evidencial reportatiu.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat de Barcelona
 
Date 2018-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.8
10.1344/AFEL2018.8.8
 
Source Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 259-285
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 259-285
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 259-285
2014-1408
 
Language cat
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.8/28349
 
Rights Copyright (c) 2018 Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library