Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català. Una aproximació diacrònica i geolingüística

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català. Una aproximació diacrònica i geolingüística
 
Creator Massanell Messalles, Mar
 
Subject canvi lingüístic, morfologia natural, flexió verbal, vocals posttòniques, català nord-occidental, català antic
 
Description Una de les evolucions característiques del català, enfront d’altres llengües romàniques, és el tancament en [e] de A àtona en síl·laba final travada llatina o romànica (RŎSAS roses, CANTANT canten, ASPARĂGU espàrrec). Malgrat això, les terminacions àtones de primera i segona persona del plural de l’imperfet d’indicatiu i del condicional coneixen en parlars nord- occidentals variants que sembla que restringeixin l’abast del tancament esmentat ([kan'taβam], [kanta'ɾiaw]). En el present article, partint d’un corpus enregistrat en quaranta localitats nord- occidentals, es delimita l’àrea en què les terminacions àtones -AMUS, -ATIS han arribat a un resultat diferent de -em, -eu. Tot seguit, amb l’ajuda de materials cartografiats en l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) i de documents aplegats en el Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA), es descarta la possibilitat que les variants nord-occidentals estudiades es puguin explicar en termes estrictament fonètics. Finalment, a l’empara del marc teòric de la morfologia natural, es basteix una justificació per als canvis en les terminacions àtones de primera i segona persona del plural, la qual parteix de la conversió de variants al·lofòniques en autèntics al·lomorfs, gràcies a la redistribució dels quals dins dels paradigmes temporals s’assoleix una major congruència del sistema flexiu verbal.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat de Barcelona
 
Date 2018-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.7
10.1344/AFEL2018.8.7
 
Source Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 159-258
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 159-258
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; No 8 (2018): Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística; 159-258
2014-1408
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/AFEL2018.8.7/28348
 
Rights Copyright (c) 2018 Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library