L’arquitectura dins la cultura nobiliària a Xàtiva

Locus Amoenus

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’arquitectura dins la cultura nobiliària a Xàtiva
Architecture in the noble culture of Xàtiva
La arquitectura dentro de la cultura nobiliaria en Játiva
 
Creator Camarasa Balaguer, Pablo; Universitat de València
 
Subject arquitectura; palau; noblesa; ciutat; Xàtiva; societat
architecture; palace; nobility; city; Xàtiva; society
arquitectura; palacio; nobleza; ciudad; Játiva; sociedad
 
Description El present treball busca analitzar i destacar aquelles arquitectures que l’estament nobiliari de Xàtiva va manar construir amb la finalitat de mostrar el seu poder al poble. Així mateix, és un intent de fer valer els edificis i els elements que se n’han conservat fins als nostres dies. La metodologia seguida consta d’una primera anàlisi del parc edificat per avaluar-ne l’arquitectura i d’una cerca a diferents arxius per conèixer l’evolució, tant de les construccions com de les diferents nissagues que les van habitar. Tot això ens permet concloure que, en el cas xativí, existeix una xifra elevada d’edificis erigits per la classe nobiliària que encara hui es mantenen dempeus, a la vegada que condueix, a manera de conclusió, a afirmar que l’alt nombre de grans cases xativines serveix d’exemple per poder apreciar, encara hui, l’alta concentració de famílies nobiliàries que hi va haver en aquesta població en temps passats. A més, també fa palès que, de manera general, l’estat de les cases requereix una intervenció urgent per poder-les salvaguardar.
This paper analyses and identifies the architecture that the nobility commissioned to be built in the town of Xàtiva, Valencia, in order to display their power. The study also attempts to demonstrate the value of the buildings and elements that have been preserved to this day. The methodology consists of an initial analysis of the building stock to evaluate its architecture as well as a search for archives to determine the evolution of both the constructions and the families that inhabited them. We conclude that a large number of buildings erected by the noble class remain standing in Xàtiva, thus confirming the high concentration of noble families that once lived in the town. In addition, the study reveals that, in general, the state of the houses requires urgent intervention to protect and preserve them.
El presente trabajo busca analizar y destacar aquellas arquitecturas que el estamento nobiliario de Játiva mandó construir con la finalidad de mostrar su poder al pueblo. Así mismo, es un intento de hacer valer los edificios y los elementos que se han conservado hasta nuestros días. La metodología seguida consta de un primer análisis del parque edificado para evaluar su arquitectura y de una búsqueda en diferentes archivos para conocer la evolución, tanto de las construcciones como de los diferentes linajes que las habitaron. Todo esto nos permite concluir que, en el caso jativés, existe una cifra elevada de edificios erigidos por la clase nobiliaria que todavía hoy se mantienen de pie, a la vez que conduce, a modo de conclusión, a afirmar que el alto número de grandes casas jativesas sirve de ejemplo para poder apreciar, aún hoy, la alta concentración de familias nobiliarias que hubo en esta población en tiempos pasados. Además, también evidencia que, en general, el estado de las casas requiere una intervención urgente para poderlas salvaguardar.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-12-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v16-camarasa
10.5565/rev/locus.326
 
Source Locus Amoenus; Vol. 16 (2018); 121-132
Locus Amoenus; Vol. 16 (2018); 121-132
Locus Amoenus; Vol. 16 (2018); 121-132
2014-8798
1135-9722
 
Language cat
 
Relation https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v16-camarasa/326-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/locus/article/downloadSuppFile/v16-camarasa/1282
 
Rights Copyright (c) 2018 Pablo Camarasa Balaguer
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library