Den matematikhistoriske dimension i undervisning – gymnasialt set

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Den matematikhistoriske dimension i undervisning – gymnasialt set
 
Creator Jankvist, Uffe Thomas
 
Description Nærværende artikel omhandler inddragelsen af matematikhistorie i gymnasiet (stx) medudgangspunkt i bekendtgørelsen af 2007. Det diskuteres (1) hvad formålet i bekendtgørelsen er med atinvolvere matematikhistorie, (2) hvilke tilgange der er til involvering af matematikhistorie i gymnasiet,samt (3) hvad underviserens rolle er i forhold til bekendtgørelsens krav om involvering af matematikhistorie. Første spørgsmål besvares gennem en analyse af den nye bekendtgørelse for matematik i gymnasiet samt en relatering af denne til KOM-rapporten. Andet spørgsmål omhandlende tilgangene belyses gennem en analyse af behandlingen af matematikhistorie i tre af de nye lærebogssystemer til gymnasiet. I besvarelsen af tredje spørgsmål diskuteres i forhold til den danske situation de i nogen grad lignende situationer i så forskellige lande som Norge og Hong Kong. Det konkluderes at bekendtgørelsens formål med at inddrage matematikhistorie kan beskrives som “matematikhistorie som mål”, men at de tre analyserede lærebogssystemer oftest ikke lever op til dette hvorfor opfyldelsen heraf bliver op til de enkelte undervisere. Der diskuteres i artiklen mulige løsninger på dette problem.
 
Publisher Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 
Date 2017-01-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36582
 
Source MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; No 1 (2008)
MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; Nr. 1 (2008)
2245-8948
1604-8628
 
Language dan
 
Relation https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36582/37882
 
Rights Ophavsret (c) 2017 MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library