Naturfaglige kompetencer - til gavn for hvem?

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Naturfaglige kompetencer - til gavn for hvem?
 
Creator Elmose, Steffen
 
Description Formålet med denne artikel er dels kort at undersøge hvor kompetencebegrebet kommer fra, dets udvikling i uddannelsessammenhæng samt begrundelser for dets kobling til naturfagsundervisningen, delsat fremhæve nogle besværlige, men nødvendige karakteristika ved kompetencebegrebet hvis det skalmedvirke i en almendannende naturfagsundervisning. For det tredje ønsker jeg at besvare overskriftenmed en decentraliseret anvendelse af det naturfaglige kompetencebegreb – altså at herredømmet overkompetencemålet tildeles underviseren i tæt samarbejde med den lærende. Og endelig vil jeg slå til lydfor en tålmodig implementering i naturfagsundervisningen, således at alle led i uddannelsessystemethar forståelse for en langvarig udviklingsproces båret af vekselvirkninger mellem forskning og undervisningspraksis. Kompetencebegrebet har muligvis potentiale til at kvalificere naturfagsundervisningen, men det kan også risikere at ende som et blandt en række pædagogiske “hurraord” (Henriksen, 2005) hvis ikke dets relationer til andre mål klargøres, og begrebet i sig selv gøres operationelt.
 
Publisher Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 
Date 2017-01-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36567
 
Source MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; No 4 (2007)
MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; Nr. 4 (2007)
2245-8948
1604-8628
 
Language dan
 
Relation https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36567/37869
 
Rights Ophavsret (c) 2017 MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library