SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem
 
Creator Blomhøj, Morten
Jensen, Tomas Højgaard
 
Description Artiklen beretter om og analyserer det såkaldte SOS-projekt, hvor matematiklærere fra grundskolen,gymnasiet og læreruddannelsen har samarbejdet med matematikdidaktiske forskere om at undersøgeog afhjælpe nogle af de udfordringer som danske elever møder i matematik ved overgangen fra grundskoletil gymnasium. I projektet har vi identificeret og afgrænset matematisk symbolbehandlingskompetencesom væsentlig ved denne overgang. Undersøgelsens kerne var derfor at udvikle og afprøve forløbder kunne støtte udviklingen af symbolbehandlingskompetence på 9. klassetrin. Erfaringerne viser atdet er muligt at udvikle og gennemføre sådanne forløb og at gøre eleverne bevidste om kompetencen.I projektet har vi eksperimenteret med didaktisk modellering som metode med henblik på at skabesammenhæng mellem de overordnede mål- og begrundelsesdiskussioner i forhold til konkrete undervisningsforløb og mere konkrete overvejelser om gennemførelsen heraf. I denne proces har lærernesforskellige erfaringer dannet frugtbart grundlag for formulering af fælles didaktiske ankerpositioner ogfor konkrete diskussioner af konstruerede undervisningsepisoder til støtte for forsøgsundervisningen.Det eksplicitte fokus på symbolbehandlingskompetence har efter lærernes egne udsagn påvirket deresundervisningspraksis ud over forsøgsundervisningen.
 
Publisher Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 
Date 2017-01-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36557
 
Source MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; No 3 (2007)
MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; Nr. 3 (2007)
2245-8948
1604-8628
 
Language dan
 
Relation https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36557/37859
 
Rights Ophavsret (c) 2017 MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library