Bedømmelse af praktik i videregående uddannelser

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Bedømmelse af praktik i videregående uddannelser
 
Creator Voetmann Christiansen, Frederik
Sørensen, Ellen Westh
Søndergaard, Birthe
Rump, Camilla
Haugbølle, Lone Stig
 
Description Hvad er de didaktiske begrundelser for praktikophold i videregående uddannelser? Og hvordan kanudbyttet bedømmes? Artiklen analyserer hvad det er de studerende skal lære i studieopholdet i farmaceutuddannelsen, og giver på denne baggrund begrundelser for brugen af portfolio som lærings- ogbedømmelsesredskab. Studieopholdet på apotek indebærer et markant skift i læringskontekst for destuderende, og det har betydning for de studerendes tilgange til læring, deres fagopfattelse, de tilgængelige kilder til læring, hvordan problemer skal angribes, og hvordan de studerende skal organiserederes viden. Der gives eksempler fra pilotprojekter med portfolio og fra det øvrige udviklingsarbejde.Som opsamling diskuteres bedømmelseskriterier for vurderingsporteføljen, og det drøftes i hvilketomfang erfaringerne fra farmaceutuddannelsen kan overføres til andre naturfaglige fagområderspraktikordninger.
 
Publisher Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 
Date 2017-01-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36554
 
Source MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; No 3 (2007)
MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik; Nr. 3 (2007)
2245-8948
1604-8628
 
Language dan
 
Relation https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36554/37856
 
Rights Ophavsret (c) 2017 MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library