DO THE EFFECTS OF BRAND PERSONALITY DIMENSIONS ON BRAND LOYALTY CHANGE ACCORDING TO CONSUMERS’ PERSONALITIES?

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DO THE EFFECTS OF BRAND PERSONALITY DIMENSIONS ON BRAND LOYALTY CHANGE ACCORDING TO CONSUMERS’ PERSONALITIES?
TÜKETİCİ KİŞİLİKLERİNE GÖRE MARKA KİŞİLİĞİ BOYUTLARININ MARKA SADAKATİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR?
 
Creator TUZCUOĞLU, Ahmet
FAYDA, Sema Nur
TUNIYAZI, Yasenkare
ÖZ, Zübeyde
 
Description Mobile phones, especially the smart ones are becoming a main need for millions of people from all ages. Producers pay attention to develop a repeat purchasing behavior among their customers, aiming to resale their updated models. Brands play an important role in facilitating and affecting customer’s choice process, especially for high-technology products. Brand loyalty concerns the behavior of rebuying and at the same time, the antecedents causing that actual behavior. This study aims to study the relationships between consumer personality, brand personality and brand loyalty with data collected from 394 participants by two  questionnaires (for Samsung and Apple) using convenience sampling method. Questionnaires are designed by using CAD scale of Cohen (1967), brand personality scale of Aaker (1997) and brand loyalty scale of Chaudhuri and Holbrook (2001). Four groups of hypotheses were tested with regression analyses and one group by comparing means. Findings include statistically significant results.
Cep telefonları, özellikle akıllı olanlar her yaştan milyonlarca insan için temel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Üreticiler, müşterileri arasında tekrar satın alma davranışı geliştirmeye önem vermekte, güncellenmiş modelleri yeniden satmayı amaçlamaktadır. Markalar, özellikle yüksek teknolojili ürünler için müşterinin seçim sürecini kolaylaştırma ve etkilemede önemli bir rol oynamaktadır. Marka sadakati, yeniden satın alma davranışını ve aynı zamanda gerçek davranışlara neden olan deneyimleri de içermektedir. Bu çalışma, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 394 katılımcıdan toplanan verilerle (Samsung ve Apple için yapılan iki anket formu ile); tüketici kişiliği, marka kişiliği ve marka sadakati arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Anketler, Cohen'in (1967) CAD ölçeği, Aaker'ın marka kişilik ölçeği (1997) ve Chaudhuri ve Holbrook (2001) marka sadakat ölçeği kullanılarak tasarlanmıştır. Dört hipotez grubu regresyon analizleri ile ve bir grup da ortalamaları karşılaştırılarak test edilmiştir. Bulgular istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar içermektedir.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-08-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/35
10.30685/tujom.v3i2.35
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i2
 
Language eng
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/35/35
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library