THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON HEDONIC CONSUMPTION OF INDIVIDUALS

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON HEDONIC CONSUMPTION OF INDIVIDUALS
BİREYLERİN HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARINA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
 
Creator ŞAHİN, Ayşe
FIRAT, Aytekin
 
Description Today, factors as internet and social media lead to changes in the way of life of individuals. Due to these factors, consumption has begun to be interpreted in different forms. Hedonic consumption that comes from consumption by gaining the emotional satisfaction from shopping has gained importance rather than physical necessity. Social media is another factor that influences the emotional satisfaction of individuals and their consumption behavior. The purpose of this study is to determine whether social media is influencing on hedonic consumption behaviors. In the scope of the survey questionnaire was applied to the subjects aged 18 years and older in Muğla with convenience sampling method. Two scales were used to determine hedonic consumption and social media behavior. According to the results, there is a positive relationship between the time spent in social media and hedonic consumption behavior and social media also have an influence on hedonic consumption behavior.
Günümüzde bireylerin ekonomik davranışlarından, iletişim şekillerine kadar hayatlarına etki eden teknoloji, internet, sosyal medya gibi faktörler, bireylerin tüketim davranışlarında da değişimlere neden olmuş, tüketim kavramı farklı şekillerde yorumlanmaya başlanmıştır. Bu kavramlardan biri olan hedonik tüketim, fiziksel ihtiyaçları karşılamak için yapılan tüketimin aksine duyguları doyurmak, haz almak amacıyla yapılan tüketimi, tüketimden zevk almayı ifade etmektedir. Günümüzde bireylerin duygusal tatminini sağlayan bir başka faktör sosyal medyadır. Sosyal medya aracılığıyla kendini rahat ifade edebilen bireyler giderek zamanlarını daha fazla sosyal medyada geçirmeye başlamış, bu durum tüketime bakış açılarını etkilemiştir. Bu durumda çalışmanın amacı, sosyal medyanın hedonik tüketim davranışlarına etkisinin olup olmadığını saptamaktır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Hedonik tüketim ve sosyal medya ile ilgili iki ölçek kullanılarak oluşturulan anket Muğla ilinde 18 yaş ve üzeri bireylere uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal medyada geçirilen süre ile hedonik tüketim davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, sosyal medyanın hedonik tüketim davranışları üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-08-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/37
10.30685/tujom.v3i2.37
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i2
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/37/37
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library