“PAY WHAT YOU WANT PRICING STRATEGY” AS A NEW SALES PROMOTION METHOD - AN EXPERIMENTAL STUDY ON FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title “PAY WHAT YOU WANT PRICING STRATEGY” AS A NEW SALES PROMOTION METHOD - AN EXPERIMENTAL STUDY ON FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES
YENİ BİR SATIŞ PROMOSYON YÖNTEMİ OLARAK “DİLEDİĞİN KADAR ÖDE FİYATLANDIRMASI STRATEJİSİ”– YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNDE DENEYSEL BİR UYGULAMA
 
Creator ÇINAR, Dilaysu
 
Description       In this study, it has been tried to determine whether the “Pay What You Want (PWYW) Pricing” strategy can be used as a new sales promotion method. In this direction, average payment voluntariness of consumers towards the promotional product sold at PWYW pricing have tried to determine. The study also has been attempted to obtain information about what may be the elements determining the payment voluntariness of the consumers and what will be the consumers’ attitude towards the firm that applies the PWYW pricing method and promotion used with PWYW. As a result of the study, it has been determined that consumers may have more payment voluntariness to the promotional product if the company is not aim to make a profit. Additionally, it has been observed that as the level of knowledge about the reference price and as the level of satisfaction, altruism, income and fairness increases, the payment voluntariness of consumers increases. Finally, it has reached that the participants can be in a positive attitude towards the promotion and company applying this method.
Bu çalışmanın temel amacı, “Dilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması” stratejisinin yeni bir satış promosyon yöntemi olarak kullanılabilirliğini tespit etmektir. Bu bağlamda, kâr amacı güdülmesi ve güdülmemesi halinde dilediğin kadar öde fiyatlandırmasıyla sunulan promosyonlu ürüne karşı ortalama olarak ne kadar ücret ödeneceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, promosyonlu ürüne karşı tüketicilerin ödeme gönüllülüğüne etki eden faktörlerin neler olduğu ve tüketicilerin gerek promosyonlu ürünü bu fiyatlandırma yöntemiyle sunan firmaya karşı gerekse dilediğin kadar öde fiyatlandırmasına karşı tutumunun nasıl olacağı keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde, kâr amacı güdülmemesi durumunda ödeme gönüllülüğünün daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca; referans fiyata ilişkin bilgi düzeyi, üründen tatmin olma seviyesi, hakkaniyet ile fedakârlık düzeyi arttıkça bireylere ait ödeme gönüllülüğünün de arttığı ortaya konulmuştur. Son olarak,  tüketicilerin hem promosyona hem de bahsi geçen fiyatlandırma yöntemini kullanan firmaya karşı olumlu tutum içerisine girdiği gözlemlenmiştir.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-08-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/36
10.30685/tujom.v3i2.36
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i2
 
Language eng
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/36/36
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library