THE EFFECT OF WEB SITE CONTENT ON USER ACCEPTANCE OF E-RETAIL

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE EFFECT OF WEB SITE CONTENT ON USER ACCEPTANCE OF E-RETAIL
Web Sitesi İçeriğinin E-Perakendeciliğin Kullanıcı Kabulüne Etkisi
 
Creator ÇELİK, Zübeyir
ERDEM, Şakir
 
Description In today's digital world, web sites are the essence of what is done for companies that are providers of life for consumers. Quality website content is important for the success of online shopping preferences and other business. In this framework, this study investigates the effect of website content on user acceptance of e-retailing. At the end of the study, the emotional appeal of the content elements of the website and the informational fit-to-task on the attitude towards the use of the web site were positively influenced but the visual appeal was not influenced and the other side got the results indicating that the positively meaningful effect on the behavioral intention to use the attitude web site. Therefore, emotional appeal and informational fit-to-task in the design of high quality website content are important website content elements for practitioners.
Günümüz dijital dünyasında web siteler, tüketiciler için hayatın bir sağlayıcısı firmalar için yapılan işlerin özüdürler. Kaliteli web sitesi içeriklerinin, çevrimiçi alışveriş tercihleri ve diğer taraftan yapılan işlerin başarısına önemli etkileri olmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada web sitesi içeriğinin e-perakendeciliğin kullanıcı kabulüne etkisi araştırılmaktadır. Araştırma sonunda,  web sitesi içeriği unsurlarından duygusal çekiciliğin ve amaca uygun bilginin web sitesi kullanımına yönelik tutum üzerinde olumlu anlamlı etkisinin olduğuna ancak görsel çekiciliğin etkisinin olmadığına diğer taraftan, kullanıma yönelik tutumun web sitesi kullanımı için davranışsal niyet üzerinde olumlu anlamlı etkisinin olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Dolayısıyla, kaliteli web sitesi içeriklerinin tasarımında duygusal çekicilik ve amaca uygun bilgi, uygulamacılar için önemli web sitesi içeriği unsurlarıdır.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-08-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/34
10.30685/tujom.v3i2.34
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 2 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i2
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/34/34
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library