Creative potential of the Internet in terms of popularizing art. Blogs on classical music

International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Creative potential of the Internet in terms of popularizing art. Blogs on classical music
Twórczy potencjał Internetu w zakresie upowszechniania kultury. Blogi o muzyce poważnej
 
Creator Sasin, Magdalena
 
Description In this article, the Internet is presented from the point of view of the potential to stimulate creativity in the field of popularization of art. From numerous manifestations of popularization of art on the Internet, blogs about classical music were selected for analysis. The article consists of two parts: in the first one, the author attempts to define the creative potential of the Internet to disseminate culture through the prism of specific factors. The author uses the existing theories of creative climate and environmental stimulants and inhibitors of creativity. In the latter part, highlighted factors find application in the study of selected blogs about classical music. The research reveals a number of differences compared to traditional forms of popularizing art, and also leads to the conclusion that blogs are a form of the so-called everyday creativity stimulated by the creative potential of the Internet.
W niniejszym artykule Internet przedstawiony jest z punktu widzenia potencjału pobudzania kreatywności w zakresie upowszechniania sztuki. Z licznych przejawów upowszechniania sztuki w Internecie do analizy wybrano blogi na temat muzyki poważnej. Artykuł składa się z dwóch części: w pierwszej z nich autorka podejmuje próbę zdefiniowania twórczego potencjału Internetu w zakresie upowszechniania kultury przez pryzmat konkretnych czynników. Korzysta przy tym z istniejących teorii klimatu twórczego oraz środowiskowych stymulatorów i inhibitorów twórczości. W drugiej części artykułu wyróżnione czynniki znajdują zastosowanie w badaniu wybranych blogów o muzyce poważnej. Badania pozwalają zauważyć szereg różnic w stosunku do tradycyjnych form upowszechniania sztuki, a także prowadzą do wniosku, że blogi są formą tzw. twórczości codziennej, stymulowanej twórczym potencjałem Internetu.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-04-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/4513
10.18778/2450-4491.07.11
 
Source Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne; Vol 7 No 2 (2018): Creatology-science of creativity and creativeness as an interdisciplinary space; 205-220
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne; Tom 7 Nr 2 (2018): Kreatologia – nauka o twórczości i kreatywności jako przestrzeń interdyscyplinarna; 205-220
2450-4491
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/article/view/4513/3969
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library