The Madness of Heracles in Euripides

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Madness of Heracles in Euripides
Heraklova blaznost pri Evripidu
 
Creator Zupančič, Polonca
 
Subject Ancient Greek literature
Euripides
tragedy
Heracles
starogrška književnost
Evripid
tragedija
Herakles
 
Description In Euripides’ tragedy The Madness of Heracles, the theme of madness plays the central role, being directly linked to the tipping point in the hero’s life: to Heracles killing in madness his children and wife, thus turning from hero to murderer. The tragedy raises a question: Is this madness of internal or external origin? The paper examines the descriptions of madness in the tragedy, highlighting the variety of interpretations applied to the madness theme and, indeed, to the tragedy as a whole. For transparency’s sake, the interpretations are grouped on the basis of their main points. The discussion will not only show the multitude of interpretations but also emphasise the multilayered quality of Euripides’ writings.
V Evripidovi tragediji Heraklova blaznost ima pojav blaznosti osrednjo vlogo, saj je neposredno povezan s prelomnim dogodkom v junakovem življenju: Herakles namreč v blaznosti pobije svoje otroke in ženo ter se tako iz heroja prelevi v morilca. Pri tem se seveda postavlja vprašanje, ali je ta blaznost notranjega ali zunanjega izvora. V prispevku želim zato raziskati opise blaznosti v tragediji ter izpostaviti različne interpretacije pojava in tragedije kot celote; te interpretacije bom zaradi večje preglednosti združila v posamezne sklope glede na njihovo osrednjo poanto. Pri tem bom poskušala ne samo prikazati mnogovrstnost razlag, pač pa tudi opozoriti na večplastnost Evripidovih del.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7276
10.4312/keria.18.2.17-30
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 2 (2016); 17-30
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 2 (2016); 17-30
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7276/7030
 
Rights Copyright (c) 2017 Polonca Zupančič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library