Ηλικιακά στερεότυπα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στις εργασιακές προοπτικές των άνω των 55 ετών

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ηλικιακά στερεότυπα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και οι αρνητικές επιπτώσεις τους στις εργασιακές προοπτικές των άνω των 55 ετών
 
Creator CHAIKALIS-PETRITSIS, EVANGELOS
 
Subject
Ηλικιακά στερεότυπα; Ηλικιακή προκατάληψη; Εργασιακές διακρίσεις; Στερεοτυπική απειλή
 
Description Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού το οποίο εκδηλώνεται ως συνεχής διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των άνω των 55 ετών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές χώρες στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου και σε παράταση των ορίων συνταξιοδότησης. Το παρόν άρθρο, λοιπόν, εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των άνω των 55 ετών λόγω των αρνητικών στερεοτύπων που τους θέλουν να διακατέχονται από μειωμένες σωματικές και γνωστικές ικανότητες καθώς και από αδυναμία απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Το άρθρο αναδεικνύει την εσωτερίκευση των αρνητικών αυτών στερεοτύπων από τους ίδιους ως βασική διεργασία μέσω της οποίας οι εργασιακές προοπτικές των εργαζομένων των άνω των 55 ετών περιορίζονται σημαντικά και επισημαίνει την απώλεια της παραγωγικότητας και το μακροπρόθεσμο κόστος στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων ως μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις των ηλικιακών στερεοτύπων. Η καλλιέργεια θετικών επαφών μεταξύ εργαζομένων όλων των ηλικιών προτείνεται ως τρόπος αντιμετώπισης των αρνητικών αυτών επιπτώσεων.
 
Publisher Department of Translation and Interpreting, University of Ioannina
 
Contributor
 
Date 2018-04-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/article/view/16451
10.12681/ijltic.16451
 
Source International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol 7 (2018): Skills and Labor Market Performance; 4-20
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol 7 (2018): Skills and Labor Market Performance; 4-20
2241-7214
2241-4304
 
Language eng
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/article/view/16451/14646
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2018 EVANGELOS CHAIKALIS-PETRITSIS
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library