KUŞAKLAR ARASI HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILIKLARI: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KUŞAKLAR ARASI HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILIKLARI: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Creator ILĞAZ, Merve
 
Description Bu çalışmanın amacı hedonik ve faydacı tüketimin alışveriş alışkanlığının tüketicinin kuşağına bağlı olup olmadığını incelemektir. Tüketici davranışları kişilerin yaşadığı veya yetiştiği bölge, ekonomik durumu, sosyal çevresi, temel ihtiyaçları ya da moda gibi faktörlere göre değiştiği gibi yaş grubuna göre de değişmektedir. Faydacı tüketim de tüketiciler ürün, hizmet veya düşüncenin işlevsel somut özelliklerine odaklanırlar. Hedonik tüketimde ise tüketiciler ürün, hizmet veya düşüncenin oluşturmuş olduğu prestij, saygı görmek, beğenilmek gibi duygulara odaklanmaktadır. Araştırma da X ve Y kuşağına göre tüketicilerin hedonik ve faydacı tüketim davranışları incelenmekle birlikte arasında farklılık ortaya konacaktır. X kuşağı diye adlandırılan kuşak 1965-1980 tarihleri arasında doğanları kapsarken, Y kuşağı 1981-2000 yılları arasında doğanları kapsamaktadır. Bu iki kuşaktan sonra gelen Z kuşağı incelemeye alınmayacaktır. Araştırma Kastamonu ilinde yürütülmüş ve Kastamonu’da ikamet eden X ve Y kuşağı tüketicilere 8 adet demografik ve 20 adet 5’li likert ölçeği kullanılan sorular içeren 250 anket dağıtılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile gerekli analizlere tabi tutulmuş ve bulgular elde edilmiştir.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-04-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/25
10.30685/tujom.v3i1.25
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 1 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 1 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i1
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/25/25
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library