ECONOMIC AND POLITICIAL OTHERIZATION IN THE CONTECTS OF SOCIAL SECURITY

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ECONOMIC AND POLITICIAL OTHERIZATION IN THE CONTECTS OF SOCIAL SECURITY
SOSYAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE EKONOMİ POLİTİK AÇIDAN ÖTEKİLEŞTİRİLME
 
Creator KİRAZ, Ersel
 
Description The main objective of the labor market is to ensure the well-being of the people and the society, thereby ensuring that the future of the person is protected by social security and safeguarding the future. However, nowadays economic growth has increased with wealth, exclusion, otheriziation, poverty and insecurity . In other words, economic activity is far from providing prosperity to large segments of the world's population. The article was written specifically to tell us that the search for prosperity within the social security walks through an unequal line. It is the main idea of the article that the social security practices which are included in a sexist attitude should be brought to the real need segments by putting it into an egalitarian structure from scratch.
İş gücü piyasasının asıl amacı insanın ve toplumun refahını sağlamak buna bağlı olarak insanın geleceği ile ilgili konularda güvence vermek ve yarına güvenle bakabileceği bir sosyal koruma altına alınmasını sağlamaktır Ne var ki, günümüzde ekonomik büyüme zenginlik, dışlanma, ötekileştirme, yoksulluk ve güvencesizlik ile birlikte yükselişe geçmiştir. Bir başka deyişle, ekonomik uğraşı dünya nüfusunun geniş kesimlerine refah sunmaktan uzaklaşmaktadır. Makale ülkemiz özelinde sosyal güvenlik kapsamında ki refah dağılımının eşitsiz bir doğru üzerinden yürüdüğünü anlatmak için yazılmıştır. Cinsiyetçi bir tutum içine giren sosyal güvenlik uygulamalarının tekrardan eşitlikçi bir yapıya sokularak gerçek ihtiyaç kesimlerine ulaştırılması gerektiği makalenin ana fikrini oluşturmaktadır.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2018-04-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/29
10.30685/tujom.v3i1.29
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 3 No 1 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 3 Sayı 1 (2018): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v3i1
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/29/29
 
Rights Copyright (c) 2018 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library