Spatial Autocorrelation of Communes’ Income Potential in Selected Metropolitan Areas

International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Spatial Autocorrelation of Communes’ Income Potential in Selected Metropolitan Areas
Autokorelacja przestrzenna potencjału dochodowego gmin w wybranych obszarach metropolitalnych
 
Creator Kozera, Agnieszka Bernadetta
Głowicka-Wołoszyn, Romana
 
Description A commune’s own income potential, indicative of financial self‑sufficiency, underpins the ability of its government to foster local growth. Accurate recognition of the potential levels necessary for improvement of development policies requires that, apart from considering communes’ own potential, neighbouring communes’ potential should be taken into account, especially if the neighbours are large urban centres of substantial demographic and economic capacity. This article aims to examine spatial autocorrelation of income potential of metropolitan communes of Warsaw, Poznań, Wrocław, and Cracow metro areas in 2014. The study draws on data published by the Central Statistical Office in the Local Data Bank and uses the R programme packages, such as spdep, maptools, and shapefiles for calculations.
Własny potencjał dochodowy gmin stanowi nie tylko o ich poziomie samodzielności finansowej, ale przede wszystkim o zdolności danej JST do kreowania rozwoju lokalnego. W celu ulepszenia prowadzonej polityki rozwoju regionalnego, w identyfikacji poziomu własnego potencjału dochodowego JST należy brać pod uwagę nie tylko wewnętrzny potencjał poszczególnych gmin (m.in. demograficzny i gospodarczy), ale także uwzględnić ich lokalizację przestrzenną, a zwłaszcza oddziaływanie największych miast – metropolii. Celem artykułu jest ocena zjawiska autokorelacji przestrzennej w zakresie kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin w wybranych obszarach metropolitalnych – warszawskim, poznańskim, wrocławskim oraz krakowskim w 2014 roku. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Obliczenia wykonano w programie R z wykorzystaniem pakietów spdep, maptools i shapefiles.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2017-11-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
application/x-rar
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1002
10.18778/0208-6018.330.11
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 4 No 330 (2017); [155]-168
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 330 (2017); [155]-168
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1002/2006
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1002/4472
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library