Open Issues of Stress Placement in Classical Names

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Open Issues of Stress Placement in Classical Names
Nekaj odprtih vprašanj o poudarjanju antičnih imen
 
Creator Gantar, Kajetan
 
Subject classical names
geographical names
personal names
stress placement
antična imena
geografska imena
lastna imena
naglaševanje
 
Description The paper begins by describing the author’s experiences with the Rules of the Slovene Orthography (1987), a project in which he participated for several years, counselling, for example, against such hybrid possessive adjectives in Slovene as Horačev (‘of Horace’), Properčev (‘of Propertius’), Leibničev (‘of Leibniz’), etc. There follows an analysis of the dilemmas raised by stress placement in classical names, both geographical and personal: dilemmas surprisingly reminiscent of those encountered by classical and later grammarians in stressing Greek names in the Latin language. Indeed, the Slovene tradition has sometimes adopted the Latin stress even with names of Greek origin, and in some cases the established stress is grounded neither in Greek nor Latin but rather borrowed from French or German. For frequently used and long-Slovenised classical names, the author advocates the preservation of the established stress. With names more rarely used, however, experts should be granted the right to keep the original stress without the stigma of ‘literalness’, which excludes this practice from the living language organism. Above all, the paper argues for the right of literary translators to adapt the stress of personal names in poetry translation to the rhythm and rules of the hexameter or other classical metrical schemes.
Pisec uvodoma opiše izkušnje ob nastajanju Pravil slovenskega pravopisa (1987), pri katerem je več let sodeloval in zavzemal odklonilno stališče npr. do svojilnih pridevnikov hibridnega tipa Horačev, Properčev (ali Leibničev itd). V nadaljevanju razčlenjuje dileme ob naglaševanju antičnih geografskih in lastnih imen, ki so presenetljivo podobne tistim, s katerimi so se srečevali že antični in poznejši gramatiki ob naglaševanju grških imen v latinščini. V slovenski tradiciji se je namreč tudi pri izvirno grških imenih udomačil večkrat latinski akcent, pri nekaterih pa se je po ovinku prek francoščine ali nemščine ugnezdil akcent, ki nima opore ne v grščini ne v latinščini. Pisec se zavzema za ohranitev ustaljenih akcentov pri pogosto rabljenih, že dolgo udomačenih antičnih imenih. Pri redkejših imenih pa naj bo strokovnjakom dana pravica, da lahko ohranjajo prvotni antični akcent, ne da bi bila taka praksa a priori izključena iz organizma žive slovenščine s slabšalno oznako „citatna“ oblika. Še zlasti pa se zavzema za pravico knjižnih prevajalcev, da v poetičnih prevodih prilagajajo akcent osebnih imen ritmiki in zakonitostim heksametra ali drugih antičnih metričnih obrazcev.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7222
10.4312/keria.18.1.11-20
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 1 (2016); 11-20
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 1 (2016); 11-20
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7222/6927
 
Rights Copyright (c) 2017 Kajetan Gantar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library