The Forms of Greek and Latin Proper Names Attributed to the First Masculine Slovene Declension

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Forms of Greek and Latin Proper Names Attributed to the First Masculine Slovene Declension
Sklanjanje starogrških in latinskih lastnih imen moškega spola po prvi sklanjatvi
 
Creator Kocjan Barle, Marta
 
Subject Greek names
Latin names
proper names
Slovene declension
starogrška imena
latinska imena
lastna imena
sklanjanje
 
Description The paper analyses 170 classical Greek and 81 Latin names from the electronic edition of the normative guide Slovenski pravopis (Slovene Orthography, eSP 2003), comparing and, where necessary, partly complementing them with the forms and occasionally with the genitives found in B. Aubelj’s 1997 handbook Antična imena po slovensko (Classical Names in Slovene, AIS). The focus is on the nominatives and genitives, particularly in the names retaining their original Greek and Latin endings, and on their Slovenisation. The study discusses by clusters the classical Greek endings -as (and the word-final element -goras), -es (and the word-final element -kles), -is, -os, -us, including combinations with vowels (e.g. -ias, -eus), the endings -on and -s, and the Latin endings -us (including word-final element -ius, -tius), -um (including e.g. word-final element -eum), -o, and -s. The discussion of each cluster offers a proposal for a Slovenised nominatival base and a genitival suffix, while the conclusion brings a summary of the proposals requiring new expert assessment, and two tables.
Razprava razčlenjuje 170 starogrških in 81 latinskih imen iz elektronske izdaje Slovenskega pravopisa (eSP 2003) ter jih primerja in po potrebi delno dopolnjuje z oblikami in mestoma rodilnikom v Antičnih imenih po slovensko (AIS) B. Aubelj iz l. 1997. Osredotoča se na imenovalniške in rodilniške oblike, predvsem na imena na izvirne starogrške in latinske končnice in njim podobne končaje (končne dele besede) ter njihovo slovenjenje. Po sklopih so obravnavane starogrške končnice -as (in končaj -goras), -es (in končaj -kles), -is, -os, -us, tudi v kombinaciji s samoglasnikom (npr. -ias, -eus), -on in končaj -s, ter latinske -us (tudi -ius, -tius), -um (tudi npr. eum), -on in končaja -o in -s. Ob vsakem sklopu je poleg predloga za slovenjeno imenovalniško osnovo tudi rodilniška končnica, v sklepu pa povzetek predlogov, ki terjajo ponovno strokovno presojo, ter dve preglednici.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7226
10.4312/keria.18.1.97-115
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 1 (2016); 97-115
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 1 (2016); 97-115
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7226/6931
 
Rights Copyright (c) 2017 Marta Kocjan Barle
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library