Family Chodecki and the Moldavian expedition from 1509

Balcanica Posnaniensia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Family Chodecki and the Moldavian expedition from 1509
Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku
 
Creator Niemczyk, Katarzyna
 
Subject Alexander Jagiellon; Bogdan III the One-Eyed; Stephen the Great; Moldavia
Stanisław z Chodcza, Bogdan III Jednooki, Pokucie, Mołdawia
 
Description This article refers to the problem of the relations between Kingdom of Poland and Moldova, especially to the 1509-year conflict and the role the Chodecki’s family played in it. Bogdan III – hospodar of Moldova who was desperately trying to find an ally, was able to give Pokuttya back to Poland in exchange for Polish agreement for his marriage with king’s sister Elisabeth. The mother and namesake of the latter - Elisabeth Habsburg didn’t accept this proposal. Bogdan however counted on support from Stefan of Chodcza. As a result of conducted negotiations the former got Pokuttya back to Poland. However, he didn’t receive Elisabeth’s hand. Bogdan blamed Stanislaw of Chodcza for this failure. The 1509 expedition was meant as revenge not only on Poland but also on Chodecki’s family.
Artykuł poświęcony został problemowi relacji polsko – mołdawskich ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu z roku 1509 i roli, jaką odegrała w nim rodzina Chodeckich. Bogdan III – hospodar mołdawski poszukując wsparcia strony polskiej zaofiarował zwrot Pokucia w zamian za rękę siostry Aleksandra Jagiellończyka – Elżbiety. Jako że niechętna była temu pomysłowi matka kandydatki na żonę – Elżbieta Rakuszanka, Bogdan liczył na pomoc Stanisława z Chodcza- zaufanego królowej. W wyniku zawartego układu zwrócił Polsce Pokucie. Kiedy nie dano mu jednak Elżbiety za żonę, hospodar, czując się oszukanym, cały swój gniew skupił na Stanisławie. Wyprawa z 1509 roku jest nie tylko odwetem uczynionym na Polsce, ale także na rodzinie Chodeckich.
 
Publisher Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Contributor

 
Date 2018-02-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6936
10.14746/bp.2017.24.3
 
Source Balcanica Posnaniensia Acta et studia; Vol 24 (2017); 31-44
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia; Vol 24 (2017); 31-44
2450-3177
0239-4278
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6936/12128
 
Rights Copyright (c) 2018 Katarzyna Niemczyk
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library