The Use of Dialect in Modern Greek Prose: The Case of Joannis Kondylakis

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Use of Dialect in Modern Greek Prose: The Case of Joannis Kondylakis
Raba narečja v novogrški prozi: primer Joannisa Kondilakisa
 
Creator Politakis, Georgios
 
Subject Use of Dialect in Modern Greek Prose
Joannis Kondylakis
novogrška proza
Joannis Kondilakis
raba kretskega narečja
 
Description The paper discusses the language of Joannis Kondylakis, a Modern Greek author who incorporated in his literary work the characteristics of his home (Cretan) dialect, and the context in which his oeuvre was crafted. To shed light on this theme from various perspectives, the first part outlines the basic ideas and linguistic trends of Kondylakis’ period and provides information on his life and work. This is followed by a concise survey of Modern Greek dialects. The conclusion presents the most important findings yielded by the analysis of the use of the Cretan dialect in Joannis Kondylakis’ works.
Članek obravnava jezik Joannisa Kondilakisa, enega izmed novogrških avtorjev, ki so v svoj književni opus vključevali značilnosti domačega (tj. kretskega) narečja, in kontekst nastanka njegovega literarnega opusa. Da bi omenjeno tematiko osvetlili z različnih vidikov, so v prvem delu prikazane temeljne idejne in jezikovne usmeritve časa, v katerem je omenjeni avtor deloval, pa tudi podatki o njegovem življenju in delu. Sledi strnjen pregled novogrških narečij, članek pa se zaključi s prikazom najpomembnejših rezultatov analize rabe kretskega narečja v delih Joannisa Kondilakisa.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7748
10.4312/keria.19.2.39-52
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 2 (2017); 39-52
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 2 (2017); 39-52
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7748/7447
 
Rights Copyright (c) 2018 Georgios Politakis
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library