Education as a Way of Attaining the Highest Moral Values: Plutarch’s Views on the Education Process

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Education as a Way of Attaining the Highest Moral Values: Plutarch’s Views on the Education Process
Izobrazba kot pot do najvišjih moralnih vrednot: Plutarhov pogled na vzgojo in izobraževanje
 
Creator Cedilnik, Alenka
 
Subject Plutarch
education process
Greek education system
Roman domination
Plutarh
vzgoja in izobraževanje
grški sistem
rimska nadoblast
 
Description The paper presents Plutarch’s views on the education process by analysing the contents of three essays: On the Education of Children, How the Young Man Should Study Poetry, and On Hearing. According to Plutarch, the Greek education system was the basis for maintaining Greek supremacy at a time when the Greek world was subject to Roman domination. Despite Plutarch’s favourable disposition towards the Roman authorities, his writings on education suggest that his sympathy was largely conditional on the possibility that the Greek elite could continue, even in the framework of the Roman state, to live by the principles set by the Greek paideía.
Prispevek skozi vsebino treh Plutarhovih spisov (O vzgoji otrok, Kako mora mladenič poslušati pesnike in O poslušanju) predstavlja Plutarhov pogled na vzgojo in izobraževanje. Po Plutarhovem mnenju je bil grški sistem vzgoje in izobraževanja osnova za ohranitev grškega prvenstva pred drugimi ljudstvi v času, ko je bil grški svet podrejen rimski nadoblasti. Čeprav je bil Plutarh rimskim oblastem naklonjen, lahko na osnovi njegovih spisov, posvečenih vzgoji in izobraževanju, sklepamo, da je njegovo naklonjenost v veliki meri pogojevala možnost, da grška elita tudi v okviru rimske države še naprej živi v skladu s principi, ki jih postavlja grška paideía.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7747
10.4312/keria.19.2.19-38
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 2 (2017); 19-38
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 2 (2017); 19-38
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7747/7446
 
Rights Copyright (c) 2018 Alenka Cedilnik
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library