Dr. Joža Lovrenčič and His Buried Metamorphoses

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Dr. Joža Lovrenčič and His Buried Metamorphoses
Zakopane Metamorfoze dr. Joža Lovrenčiča
 
Creator Movrin, David
 
Subject dr. Joža Lovrenčič
Metamorphoses
dr. Joža Lovrenčič
prevod Metamorfoz
Ovid
 
Description After Italy’s capitulation and the collapse of its Fascist regime in 1943, classicist dr. Joža Lovrenčič (1890-1952) became principal at the newly established Slovenian gymnasium in Gorica, where he himself had once been a student. After the war, he was convicted at the show trial and imprisoned; and once released from prison, he was prohibited from getting a job. During this inner emigration he got interested in Ovid, a poet of somewhat similar destiny, and between 1950 and 1952 he translated the Metamorphoses. However, the final months of 1952, when he finished his translation, were marked by a violent media campaign against Catholic Church, following the appointment of the Zagreb Cardinal Stepinac. Lovrenčič showed his translation to his friend and colleague at the pre-war Catholic journal Dom in svet dr. France Koblar. When Koblar rejected the manuscript, Lovrenčič returned home, where he died from a stroke, while the Metamorphoses remained unpublished.
Klasični filolog dr. Joža Lovrenčič (1890–1952) je po kapitulaciji Italije in padcu fašizma prevzel ravnateljstvo na obnovljeni slovenski gimnaziji v Gorici, kjer se je šolal tudi sam. Po vojni je bil zato obsojen na montiranem procesu in zaprt; izgubil je tudi vsako možnost zaposlitve. Zdi se, da ga je v notranjem izgnanstvu nagovoril Ovidij, pesnik s podobno usodo, in v letih 1950–1952 je prevedel celotne Metamorfoze. Ravno v dneh strahovite medijske kampanje proti katoliški Cerkvi po imenovanju zagrebškega kardinala Stepinca jih je ponudil svojemu predvojnemu sodelavcu pri katoliškem Domu in svetu dr. Francetu Koblarju; ko je ta objavo zavrnil, se je Lovrenčič potrt vrnil domov in čez nekaj dni ga je zadela kap, Metamorfoze pa so ostale v rokopisu.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7751
10.4312/keria.19.2.65-80
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 2 (2017); 65-80
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 2 (2017); 65-80
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7751/7450
 
Rights Copyright (c) 2018 David Movrin
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library