The Earliest Zoography of Slovenian Fauna: Comments by Pietro Andrea Matthioli on Dioscorides’ Pharmacological Work Περὶ ὕλης ἰατρικῆς

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Earliest Zoography of Slovenian Fauna: Comments by Pietro Andrea Matthioli on Dioscorides’ Pharmacological Work Περὶ ὕλης ἰατρικῆς
Prva zoografija slovenske favne: komentarji Pietra Andrea Matthiolija k Dioskoridovemu farmakološkemu delu Περὶ ὕλης ἰατρικῆς
 
Creator Kiauta, Boštjan
 
Subject Matthioli
Zoography of Slovenian Fauna
Matthioli
zoografija slovenske favne
 
Description Matthioli’s monumental work, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia […], has so far remained unnoticed by Slovenian zoologists. Subsequent to the Italian, non-illustrated edition of 1544, several dozens of richly illustrated Latin, French, German and Czech editions were published. The work includes the descriptions and illustrations of a great number of pharmacologically applicable vertebrate-, insect-, other arthropod- and amerian species from the Slovenian territories of Carniola and Istria, brought together by the author during his service years in Gorica/Gorizia (1541–1555), and represents the first zoography of the Slovenian fauna. A brief description of the structure of the work is provided, along with references to it in various publications on the history of entomology. A note on some important Renaissance insect collections is added and a list is given of Matthioli’s 12 arthropod taxa listed by I. A. Scopoli (Entomologia carniolica, Vindobonae: Trattener, 1763). The translation of most of Matthioli’s other animal appellations into modern taxonomic nomenclature is still lacking, therefore the faunistic importance of the work cannot be fully assessed as yet.
Matthiolijevo monumentalno delo Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia […] je ostalo pri slovenskih zoologih doslej neopaženo. Neilustrirani italijanski izdaji (1544) je sledilo nekaj desetin bogato ilustriranih izdaj v latinščini, francoščini, nemščini in češčini. Delo vsebuje opise in ilustracije številnih v farmakologiji uporabljanih vrst vretenčarjev, žuželk, drugih členonožcev in nečlenarjev iz nekdanje Kranjske in Istre, ki jih je zbral avtor v času svojega službovanja v Gorici (1541–1555), in predstavlja tako prvo zoografijo slovenske favne. Podani so: kratek opis strukture dela, njegove omembe v razpravah o zgodovini entomologije, beležka o pomembnejših renesančnih zbirkah žuželk in seznam 12 Matthiolijevih taksonov členonožcev, navedenih v I. A. Scopolijevi Entomologia carniolica (Vindobonae: Trattener, 1763). Večina Matthiolijevih nazivov za živali še ni bila prevedena v moderno taksonomsko nomenklaturo, zato podrobna ocena pomena dela za slovensko favnistiko še ni mogoča.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2018-02-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7750
10.4312/keria.19.2.57-62
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 2 (2017); 57-62
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 2 (2017); 57-62
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7750/7449
 
Rights Copyright (c) 2018 Boštjan Kiauta
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library