ALGILANAN RİSKİN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSADA FAALİYETTE BULUNAN YATIRIMCILAR VE ARACI KURUMLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Turkish Journal of Marketing

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ALGILANAN RİSKİN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSADA FAALİYETTE BULUNAN YATIRIMCILAR VE ARACI KURUMLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Creator ÇINAR, Binnaz
KOÇ, Fatih
 
Description Bu çalışmanın temel amacı, borsada faaliyette bulunan yatırımcılar ile hizmet satın aldıkları aracı kurumlar arasındaki ilişkinin algılanan risk ve güven bağlamında incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Kayseri'de borsa ile ilgilenen bireyler üzerinde anket yöntemi ile ihtiyaç duyulan veriler toplanmıştır. Toplam 241 anket dikkate alınarak analizler uygulanmıştır. Analizler SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, algılanan risk değişkeninin alt boyutlarından olan performans riskinin güven üzerinde anlamlı ve negatif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, algılanan riskin diğer alt boyutlarının (finansal risk, sosyal risk, fiziksel risk, psikolojik risk ve zaman risk) güven üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.
 
Publisher Ali Çağlar Çakmak
 
Date 2017-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/20
10.30685/tujom.v2i2.20
 
Source TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Vol 2 No 2 (2017): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
TURKISH JOURNAL OF MARKETING; Cilt 2 Sayı 2 (2017): TURKISH JOURNAL OF MARKETING
2458-9748
10.30685/tujom.v2i2
 
Language tur
 
Relation http://www.tujom.org/index.php/1/article/view/20/19
 
Rights Copyright (c) 2017 TURKISH JOURNAL OF MARKETING
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library