Origen’s λόγων ἀρχαίων συγγράμματα from Alexandria to Caesarea: Hellenity and Christianity in Relation to Written Knowledge

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Origen’s λόγων ἀρχαίων συγγράμματα from Alexandria to Caesarea: Hellenity and Christianity in Relation to Written Knowledge
Origenova »λόγων ἀρχαίων συγγράμματα« od Aleksandrije do Cezareje: grštvo in krščanstvo na polju zapisanega znanja
 
Creator Bogataj, Jan Dominik
 
Subject confrontation between the Greek paideia and Christianity at the turn of the 2nd century
Origen
Codex Monacensis Graecus
vprašanje soočenja grške paideie in krščanstva na prelomu iz 2. v 3. stoletje
Origen
Sveto pismo
 
Description An analysis of Origen's biographical sources from the perspectives of ‘book’, ‘library’ and ‘(written) knowledge’ raises a deeper question about the confrontation between the Greek paideia and Christianity at the turn of the 2nd century. The watershed event in Origen’s life was giving away his library of ancient literature, λόγων ἀρχαίων συγγράμματα (HE 6.3.9) – an act which became crucial to understanding Origen’s move from rejecting the knowledge of the classical era to its absorption for the purpose of scriptural interpretations. The 2012 discovery of Origen’s sermons on psalms in the Codex Monacensis Graecus 314 sheds new light on his development and his mature perceptions. Origen’s life and works justify the argument that the Christian written word is not something esoteric and distant; rather, it is through in-verbalisation in the Scriptures that the in-carnation of Jesus Christ continues and is reinforced. This is why the Christian view on the written word, books, and libraries can be positive and stimulating.
Preko analize Origenovih biografskih virov pod vidikom knjige, knjižnice in nasploh (zapisanega) znanja se razkriva globlje vprašanje soočenja grške paideie in krščanstva na prelomu iz 2. v 3. stoletje. Prelomni dogodek Origenovega življenja, ko razda svojo knjižnico antične literature, λόγων ἀρχαίων συγγράμματα (HE 6.3.9), postane paradigmatičen za namen interpretacije Svetega pisma. Leta 2012 odkrite Origenove pridige v Codex Monacensis Graecus 314 dodatno osvetljujejo ta razvoj do zrelega Origena. Preko njegovih del in življenja kaže, da krščanska zapisana beseda ni nekaj ezoteričnega in odmaknjenega, temveč se Kristusovo u-telešenje stopnjuje preko u-besedenja v Svetem pismu, zato je krščanski pogled na zapisano besedo, knjige, knjižnice lahko stimulativen.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7704
10.4312/keria.19.1.19-40
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 19-40
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 19-40
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7704/7371
 
Rights Copyright (c) 2018 Jan Dominik Bogataj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library