On Unusual Librarians, Good Readers, and a Confusion of Literary Characters Who Finally Find Their Stories

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title On Unusual Librarians, Good Readers, and a Confusion of Literary Characters Who Finally Find Their Stories
O nenavadnih knjižničarkah, dobrih bralcih in zmešnjavi literarnih likov, ki končno najdejo svoje zgodbe
 
Creator Haramija, Dragica
 
Subject children’s literature
library as a literary setting and as an important repository of knowledge in human history
mladinska književnost
knjižnica kot literarni prostor
oživljeni literarni liki
 
Description This paper introduces a selection of children’s literature which features the library as a literary setting and as an important repository of knowledge in human history. Libraries are directly related to books, which are directly related to writing: the development of writing systems, writing materials, the printing press and books is outlined in a work by Aksinja Kermauner, Modrost starodavnega anka [The Wisdom of the Ancient Ank] (2000). The study further focuses on the literary works that share a common theme, i.e. the theme of literary characters who come to life and emerge from books, creating a confusion. The basic element of these literary works is intertextuality, since it is familiarity with the literature referred to that brings resolution to the chaos and restores the initial order. Such works, classified as fantastic literature, require a good reader who can assign the characters to their respective narratives and thus solve the problem. The study focuses on the following texts: Neobična knjižničarka [Adventure in the Library, lit. An Unusual Librarian], a fantastic short story written by Kašmir Huseinović and illustrated by Andrea Petrlik Huseinović (Slovene trans. 2011); Kérity, la maison des contes [Eleanor’s Secret], a fantastic short story written by Anik Le Ray and illustrated by Rébecca Dautremer (Slovene trans. 2012); and 49:03:39, a fantastic novel by Neli Kodrič Filipić (2008). Another important aspect besides intertextuality is the cultural and historical context of the primary referential books. The setting in the three books analysed is a library, either public (Neobična knjižničarka, 49:03:39) or private (Kérity).
V prispevku so predstavljena izbrana mladinska dela, ki predstavljajo knjižnico kot literarni prostor, hkrati pa je ta predstavljena kot pomembno mesto za hrambo znanja v zgodovini človeštva. Knjižnice so neposredno povezane s knjigami, te pa s pisavo: razvoj pisav, materialov, na katere se piše, tiska in knjig, je predstavljen skozi literarno delo Aksinje Kermauner Modrost starodavnega anka (2000). Drugo področje našega zanimanja predstavljajo literarna dela s skupno temo, in sicer z oživljenimi literarnimi liki, ki izstopijo iz knjig in s tem povzročijo zmešnjavo. V teh literarnih delih je temeljni element medbesedilnost, poznavanje literarnih del, na katera se izbrane knjige referirajo, pomeni razrešitev kaosa in ponovno vzpostavitev prvotnega reda. Tovrstna dela sodijo v fantastiko, saj je lahko rešitelj problema le dober bralec iz realnega sveta, ki ve, v katero literarno delo sodi posamezni literarni lik. Za temelj obravnave so bila izbrana naslednja dela: fantastični kratki zgodbi Kašmirja Huseinovića in ilustratorke Andree Petrlik Huseinović Nenavadna knjižničarka (2011) in Anike Le Ray in ilustratorke Rébecce Dautremer Hiša pravljic (2012) ter fantastični roman Neli Kodrič Filipić 49:03:39 (2008). Ob medbesedilnosti je pomemben kulturnozgodovinski kontekst primarnih referenčnih del. Književni prostor v izbranih literarnih delih je javna (Nenavadna knjižničarka, 49:03:39) ali zasebna (Hiša pravljic) knjižnica.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7708
10.4312/keria.19.1.97-110
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 97-110
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 97-110
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7708/7375
 
Rights Copyright (c) 2018 Dragica Haramija
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library