The Book as Gift: Donors and Gifts to the Lyceum or Imperial Reference Library of Ljubljana between 1774 and 1860

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Book as Gift: Donors and Gifts to the Lyceum or Imperial Reference Library of Ljubljana between 1774 and 1860
Knjiga kot dar: darovalci in darovi v licejski oziroma Cesarsko-kraljevi študijski knjižnici v Ljubljani med 1774 in 1860
 
Creator Svoljšak, Sonja
Kocjan, Urša
 
Subject Donors and Gifts to the Lyceum or Imperial Reference Library of Ljubljana
development of the former Lyceum or reference library in Ljubljana until 1860
darovalci in darovi v licejski oziroma Cesarsko-kraljevi študijski knjižnici
razvoj nekdanje licejske oziroma študijske knjižnice v Ljubljani do leta 1860
 
Description The paper surveys the donors and their gifts to the Lyceum or Imperial Reference Library. The gifts are entered as separate collections, recorded in the oldest volume of accession books (till 1860) or cited in the Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach [History of the Imperial Reference Library in Ljubljana] by Konrad Stefan. In addition to the individuals and institutions recorded by name in the sources, we seek to identify unnamed donors as well, examining the information on the previous owners as available in the donated books. There follows an analysis of the share represented by the gifts, of their contents and their significance for the development of the former Lyceum or reference library in Ljubljana until 1860.
Prispevek predstavlja pregled darovalcev in darov v licejski oziroma Cesarsko-kraljevi študijski knjižnici, ki so popisani kot posebni korpusi, zabeleženi v najstarejšem zvezku akcesijskih knjig (do leta 1860), ali pa jih navaja »Zgodovina Cesarsko kraljeve študijske knjižnice v Ljubljani« Konrada Stefana. Poleg posameznikov in ustanov, ki so zabeleženi z imeni, na podlagi pregleda prisotnosti podatkov o nekdanjem lastništvu v podarjenih knjigah skušamo identificirati tudi darovalce, ki v virih niso navedeni poimensko. Sledi analiza deleža ter vsebine in pomena darov za razvoj nekdanje licejske oziroma študijske knjižnice v Ljubljani do leta 1860.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7707
10.4312/keria.19.1.81-96
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 81-96
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 81-96
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7707/7374
 
Rights Copyright (c) 2018 Sonja Svoljšak, Urša Kocjan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library