Library as (Third) Space: Social Effects of Spatial Practices

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Library as (Third) Space: Social Effects of Spatial Practices
Knjižnica kot (tretji) prostor: družbeni učinki prostorskih praks
 
Creator Vogrinčič Čepič, Ana
 
Subject social effects produced by the heterogeneous use of space in eighteenth-century circulating libraries
družbeni učinki heterogene rabe prostora
izposojevalne knjižnice
koncept tretjega prostora
 
Description The article analyses the social effects produced by the heterogeneous use of space in eighteenth-century circulating libraries, as well as in contemporary public libraries. On that basis it questions the adequacy of the concept third space or third place, which has figured as a descriptive commonplace in library discourse at least for ten years. The author argues that the library profession has uncritically adopted Oldenburg’s understanding of the term, which in fact misses the central aim of public libraries. What she suggests is a reinterpretation of the concept for today’s library practice. The paper concludes with a broader reflection on how to think of the library in the 21st century.
Prispevek obravnava družbene učinke heterogene rabe prostora v izposojevalnih knjižnicah (t. i. circulating libraries) 18. stoletja in v sodobnih splošnih javnih knjižnicah in na tej osnovi preizprašuje ustreznost koncepta tretji prostor, ki se vsaj zadnjih deset let v knjižničnem diskurzu pojavlja kot deskriptivna stalnica. Skozi analizo ugotavlja, da je stroka premalo kritično posvojila razumevanje referenčne Oldenburgove definicije, saj ta v resnici zgreši osrednjo namembnost javnih knjižnic. V premislek zato ponudi reinterpretacijo koncepta za sodobno knjižnično prakso. Članek zaključuje širša refleksija o tem, kako sploh misliti knjižnico v 21. stoletju.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7706
10.4312/keria.19.1.57-80
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 57-80
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 57-80
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7706/7373
 
Rights Copyright (c) 2018 Ana Vogrinčič Čepič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library