On Real and Imaginary Libraries in Relation to the Infinite

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title On Real and Imaginary Libraries in Relation to the Infinite
Dejanske in imaginarne knjižnice v povezavi z neskončnostjo
 
Creator Škerlj, Nena
 
Subject Libraries
Infinity
imaginary or invisible Libraries
knjižnice
neskončnost
imaginarne knjižnice
 
Description Libraries as institutions, architectures, collections, symbols and metaphors are crucially determined by the concept of infinity. Forms of infinity may occur in real libraries (in architecture, in classification and arrangement of the collections, content of the materials, symbolism), imaginary libraries (which figure in imaginary places, immune to the laws of familiar time, space or perspective), and invisible libraries (which vary from reader to reader and are not referred to in texts, but can be supplied by the readers themselves and used to populate the places and worlds of the stories). The paper shows how real libraries may be infiltrated, through a creative turn of mind and a sharpened sense of the infinite, by visions of imaginary or even invisible libraries, and thus enriched in manifold ways.
Knjižnice kot institucije, arhitekture, zbirke, simbole in metafore med drugim bistveno določa tudi pojem neskončnosti. Oblike neskončnosti se lahko pojavljajo v dejanskih knjižnicah (v arhitekturi, klasifikaciji in razvrščanju zbirk, vsebini gradiva, simboliki), v imaginarnih knjižnicah (ki nastopajo v imaginarnih krajih in zanje ne veljajo zakoni znanega časa, prostora in perspektiv) in nevidnih knjižnicah (ki se razlikujejo od bralca do bralca, niso omenjane v tekstih, bralci pa jih lahko vnašajo sami in z njimi poselijo določene kraje in svetove v zgodbah). Članek prikaže, kako v dejanske knjižnice lahko prek ustvarjalne naravnanosti in ostrenja čuta za neskončnost vdirajo podobe imaginarnih knjižnic, lahko pa tudi podobe nevidnih knjižnic, in jih na različne načine bogatijo.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7709
10.4312/keria.19.1.111-122
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 19 No 1 (2017); 111-122
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 19 Št. 1 (2017); 111-122
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.19.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7709/7376
 
Rights Copyright (c) 2018 Nena Škerlj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library