Par-MEN-ides or Parmen-I-des: A Controversy Not Limited to the Letter

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Par-MEN-ides or Parmen-I-des: A Controversy Not Limited to the Letter
Parménid ali Parmeníd: Pravda, ki sploh ni črkarska
 
Creator Marinčič, Marko
 
Subject classical names
stress placement
antična imena
naglaševanje
 
Description The languages which adopted Greek words and names directly or indirectly through Latin tend to place the word stress according to Latin rules. While this principle has a number of exceptions even in Italian, it has been established as a norm (lex Perrottae) for doublets, at least in academic circles. In literary translations, by contrast, Greek names often display the Greek stress, not just for metrical reasons but rather as a deliberate choice, aiming at an evocative, commemorative reproduction of the name with its original sound. Examples are found as early as the Roman epic poet Ennius. The dilemma thus transcends mere orthography. In terms of the speech act theory, the – unmarked – Latin stress may be linked to denotative use, and the Greek one to performative, ‘ritual’ use. The paper argues that for everyday, ‘vernacular’ usage, the Latin stress is the only sensible and historically established choice, while literary translation requires more freedom.
Jeziki, ki so grške tujke in imena neposredno ali posredno prevzemali prek latinščine, grška imena praviloma naglašajo po latinsko. Pravilo ima celo v italijanščini veliko izjem, vendar se je v primeru dublet vsaj v akademskih krogih uveljavilo kot norma (t. i. lex Perrottae). Po drugi strani pa je v literarnih prevodih grško naglašanje grških imen pogosto. Prevajalci se h grškemu naglasu ne zatekajo samo metri causa. Često gre za zavestno izbiro, za evokativni, komemorativni vpis imena v njegovem izvornem zvenu. Primeri tega so že pri rimskem epiku Eniju. Dilema torej ni samo pravopisna. V duhu teorije govornih dejanj lahko nezaznamovani latinski naglas povežemo z denotativno, grškega pa s performativno, »obredno« rabo. Avtor prispevka meni, da je v vsakdanji, »sekularni« rabi latinski naglas edina zgodovinsko utemeljena zdravorazumska izbira, v literarnih prevodih pa je treba dopustiti večjo svobodo.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7225
10.4312/keria.18.1.87-96
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 1 (2016); 87-96
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 1 (2016); 87-96
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7225/6930
 
Rights Copyright (c) 2017 Marko Marinčič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library