Recto nomine nuncupari: A Note on the Debate over the Slovenisation of Classical Names

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Recto nomine nuncupari: A Note on the Debate over the Slovenisation of Classical Names
Recto nomine nuncupari: ob rob k razpravi o slovenjenju antičnih imen
 
Creator Pobežin, Gregor
 
Subject classical names
Slovenising classical names
antična imena
slovenjenje antičnih imen
 
Description This paper begins by investigating how Latin or Greek names and expressions have been adapted in the existing Slovene translations of the major historiographical works. It continues by focusing on the adaptability of their use according to the political conditions: the outstanding example may be a specious etymological bridge spanning the name of an ancient Germanic chieftain, Arminius, and a contemporary German name, Hermann. Boosted by the mythologised reception of history, it expanded from a patriotically motivated etymological simplification into a literary topos with a strong political charge.
Besedilo tematizira vprašanje slovenjenja antičnih imen v slovenskih prevodih del pomembnejših antičnih zgodovinopiscev, še bolj pa vprašanje razsežnosti njihovega »preoblikovanja« oziroma uporabe v vsakokrat prisotnih političnih razmerah; morda najpomembnejši tovrsten primer je gradnja navideznega etimološkega mostu med imenom germanskega kneza Arminija in sodobnim nemškim imenom Hermann, ki je v povezavi z mitizirano recepcijo zgodovine iz nacionalno motivirane etimološke poenostavitve prerasla v literarni topos z močnim političnim nabojem.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7224
10.4312/keria.18.1.71-85
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 1 (2016); 71-85
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 1 (2016); 71-85
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.1
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7224/6929
 
Rights Copyright (c) 2017 Gregor Pobežin
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library