Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre (CIL II2 5.900) and Tacitus’ Description of the Cn. Piso Trial

Keria: Studia Latina et Graeca

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre (CIL II2 5.900) and Tacitus’ Description of the Cn. Piso Trial
Senatus consultum de Cn. Pisone patre (CIL II2 5.900) in Tacitov opis procesa proti Gneju Pizonu
 
Creator Lovenjak, Milan
 
Subject history
Gnaeus Calpurnius Piso the Elder
Germanicus
Tacitus
zgodovina
Gnej Kalpurnij Pizon St.
Germanik
Tacit
 
Description The paper examines the senate’s decree in the trial of Gnaeus Calpurnius Piso the Elder, who was suspected of murdering Germanicus (October 10, 19 AD) and starting a civil war. The decree has come down to us in six copies on bronze tablets, found in the Southern Spanish province of Sevilla. The circumstances of Germanicus’ death and Piso’s trial are described in some detail by Tacitus, in Books 2 and 3 of his Annals, but his narrative often departs from the ‘official’ version of events as recorded on the bronze tablets, either because of the historian’s remoteness in time or because of his writing style, which does not always observe chronological accuracy.
V članku obravnavam sklep senata v sodnem procesu proti Gn. Kalpurniju Pizonu St. ‒ osumljencu za Germanikovo smrt (10. okt. 19) in povzročitve državljanske vojne ‒, ki ga poznamo po zaslugi šestih kopij na bronastih ploščah, najdenih v provinci Sevilli na jugu Španije. Dogodke okrog Germanikove smrti in proces proti Pizonu podrobneje opisuje tudi Tacit v 2. in 3. knjigi Analov. Njegova pripoved v marsičem odstopa od »uradne« različice dogodkov na bronastih ploščah, bodisi zaradi časovne odmaknjenosti zgodovinarja ali zaradi načina njegovega pisanja, ki ne sledi vedno kronološki natančnosti.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete
 
Date 2016-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7278
10.4312/keria.18.2.47-78
 
Source Keria: Studia Latina et Graeca; Vol 18 No 2 (2016); 47-78
Keria: Studia Latina et Graeca; L. 18 Št. 2 (2016); 47-78
2350-4234
1580-0261
10.4312/keria.18.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/7278/7032
 
Rights Copyright (c) 2017 Milan Lovenjak
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library