The endless writing exercise. Multiplied characters and wishes of immortality in the short story production of Carlos Liscano

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The endless writing exercise. Multiplied characters and wishes of immortality in the short story production of Carlos Liscano
La escritura infinita. Personajes multiplicados y anhelos de inmortalidad en la cuentística de Carlos Liscano
Neskončno pisanje. Pomnožene osebe in želje po nesmrtnosti v kratkih zgodbah Carlosa Liscana
 
Creator Gatti Riccardi, Giuseppe
 
Subject Carlos Liscano
uruguayan contemporary short narrative
Oficio de ventriloquia I
immortality by writing
creation of creative instances
La Biblioteca de Babel
Jorge Luis Borges
Carlos Liscano
urugvajsko sodobno pripovedništvo
Oficio de ventriloquia I
nesmrtnost skozi pisanje
ustvarjanje kreativnih instanc
 
Description The aim of our analysis is to study a section of the narrative production of the Uruguayan writer Carlos Liscano (Montevideo, 1949), focusing on the short story La historia interminable in the collection of the author’s stories Oficio de ventriloquia I, published between 1981 and 2011. We seek to understand, on the one hand, how the writer conceives an intratextual conection between his own narrative work and “La historia interminable” and, on the other hand, how he establishes an intertextual dialogue with Borges’ La biblioteca de Babel.La historia interminable maintains a thematic continuity with Liscano’s entire narrative production with the leitmotiv of how to match life with writing and does so in two ways. First it creates a series of characters who in turn multiply infinitely, which can be read as reflecting a human need to create a potentially infinite literary corpus as means of attaining “immortality through writing”. Second, the short story offers a reflection on the human obsession with absolute knowledge and the desire to know everything and to narrate everything and indeed seems to present a critical re-elaboration of this obsession; in the story, the identity of the writer dissipates after his death, precisely because nobody can cover all his work. Writing, in this case, becomes merely a “store of experiences” that no one can use.
El propósito del presente estudio reside en analizar una sección de la producción cuentística del escritor uruguayo Carlos Liscano (Montevideo, 1949), concentrando la atención en su recopilación Oficio de ventriloquia I, que incluye y reúne los relatos publicados entre 1981 y 2011. El objetivo del análisis, en particular, consiste en examinar de qué manera el escritor concibe, en el relato «La historia interminable», una reflexión intratextual con su propia obra narrativa y establece también un diálogo intertextual con «La Biblioteca de Babel», de Jorge Luis Borges.
Predmet pričujoče analize je študija enega izmed segmentov pripovedne produkcije urugvajskega pisatelja Carlosa Liscana (Montevideo, 1949), pri čemer se avtor osredotoča na zbirko Oficio de ventriloquia I, ki združuje kratke zgodbe, objavljene med letoma 1981 in 2011. V prispevku želi raziskati, na kakšen način pisatelj v kratki zgodbi »La historia interminable« vzpostavi intertekstualno refleksijo o lastnem pripovednem opusu, pa tudi intertekstualni dialog s kratko zgodbo »La Biblioteca de Babel« Jorgeja Luisa Borgesa. Zgodba ohranja tematsko kontinuiteto s pomočjo konceptualne makrolinije, ki zaznamuje celotno Liscanovo pripovedno produkcijo: iskanje načina, kako bi življenje sovpadlo s pisanjem. Avtor poskuša pokazati, da zgodba »La historia interminable« sproža dvojno prevpraševanje. Najprej gre za ustvarjanje niza likov, ki se eksponentno množijo v kreativnih instancah; pomnoževanje do neskončnosti – aplicirano na proces literarnega ustvarjanja – je mogoče brati kot nujo po obstanku človeka, ki skuša ustvariti potencialno neskončen literarni korpus, da bi dosegel »nesmrtnost skozi pisanje«. Druga raven pa je refleksija o obsesiji z absolutnim védenjem, željo, da bi zajel in ubesedil vse; tako se zdi, da Liscanova zgodba ponuja ponovno predelavo kritike te obsesije, saj se pisateljeva identiteta po njegovi smrti razprši prav zato, ker nihče ne more zaobjeti njegovega dela v celoti. Pisanje, če povzamemo, se torej postavi v vlogo »shrambe za izkušnje«, ki jih nihče več ne more uporabiti.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7604
10.4312/vh.25.1.197-216
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 197-216
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 197-216
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 197-216
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7604/7240
 
Rights Copyright (c) 2017 Giuseppe Gatti Riccardi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library